Owce

Są jednymi z pierwszych zwierząt udomowionych przez człowieka. Ze względu na izolujący charakter wełny wymagają niewielkiego schronienia i potrafią korzystać z naturalnych schronień w swoim otoczeniu. Ważnym składnikiem pokarmowym owiec jest świeża woda, której potrzebują w dużej ilości. Owce wypasane są od maja do wystąpienia pierwszych śniegów i w tym czasie nie wymagają dokarmiania. Głównym produktem uzyskiwanym w wyniku hodowli jest wełna, która stanowi surowiec dla przemysłu włókienniczego.

Owce