Group 2765
Group 2763
Group 2764

Dostępne rozmiary:

Group 2765

1 kg

Group 2763

5 kg

Group 2764

25 kg

BIOSAN GS

Preparat przeznaczony do poprawy warunków środowiskowych oraz sanitarnych w obiektach inwentarskich ze stanowiskami płytkimi

 

BIOSAN GS jest stosowany w obiektach inwentarskich ze stanowiskami głębokimi. Poprawia warunki środowiskowe i sanitarne poprzez likwidację przykrych zapachów oraz utylizację płynnych i stałych nieczystości.

 

Biopreparaty serii BIOSAN są bezpieczne dla ludzi, zwierząt oraz środowiska

Stosowanie:

Dawkowanie:

 

 • Biopreparat stosuje się w ilości 20 g na 1 m³ ścieków lub przewidywanych nieczystości co 14 dni.
 • W uzasadnionych przypadkach zabieg powtarzać co 7 dni.

 

Sposób stosowania:

 

 • Wyliczoną i odważoną ilość preparatu wsypać do zbiornika lub szamba, bądź wprowadzić poprzez zamknięty układ kanalizacji. Preparat może być stosowany w obecności zwierząt, w tym także wodnych.

Efekty stosowania:

 • Ograniczają przykre zapachy w pomieszczeniach inwentarskich, przechowalniach, wybiegach i schroniskach dla zwierząt, ogrodach zoologicznych, klatkach i kojcach dla zwierząt amatorskich oraz w otoczeniu takich obiektów i urządzeń.
 • Znacznie obniżają zawartość siarkowodoru i amoniaku w obiektach dla zwierząt oraz bardzo istotnie zmniejszają emisję tych gazów do otoczenia.
 • Zmniejszają emisję chorobotwórczych zanieczyszczeń mikrobiologicznych do środowiska.
 • Istotnie ograniczają ilość much i ich larw oraz form przetrwalnikowych endopasożytów.
 • Ograniczają ilość chorób układu oddechowego i pokarmowego u ludzi i zwierząt oraz chorób kończyn u zwierząt.
 • Obniżają wilgotność w obiektach inwentarskich.
 • Redukują chorobotwórcze bakterie, wirusy i grzyby w pomieszczeniach dla zwierząt, odchodach i ściekach odzwierzęcych.
 • Ograniczają przykre zapachy podczas składowania i rozrzucania obornika oraz rozlewania gnojówki na pola, a także powodują szybką i korzystną regenerację zdegradowanej mikroflory glebowej.
 • Wpływają na szybką oraz prawidłową utylizację gnojówki, mineralizację obornika, homogenizację biomasy oraz odblokowywanie kanalizacji i konserwację zbiorników gnojówki.
Wpływ zastosowania preparatu na przyrost masy ciała [g] u bydła
  Wiek (tygodnie) Kontrola Biosan GS

 

 

 

 

 

 

 

Masa ciała [g]

1 198,07 198,28
2 520,53 526,98
3 973,89 1003,4
4 1538,82 1597,64
5 2096,54 2134,97
6 2782,17 2881,59
Konsumpcja paszy [kg/kg masy ciała]   1,8 1,81