Zwierzęta futerkowe

To szeroka grupa zwierząt dzikich i hodowlanych obejmująca przede wszystkim norki, fretki, tchórzofretki, lisy, szynszyle, króliki i nutrie. Probiotyki mogą być stosowane jako dodatek do karmy dla wszystkich gatunków i grup wiekowych, a efektem ich działania jest obniżenie pH treści jelitowej, co utrudnia rozwój enterobakterii oraz pobudza perystaltykę jelit. Dodatkowo polepszają resorpcję tłuszczów, wapnia, fosforanów i soli żelaza oraz aktywizują metabolizm aminokwasów i wspierają wydalanie toksycznych związków.

Zwierzęta futerkowe