BIOGEN B

Dla wszystkich ras, grup wiekowych oraz technologicznych bydła stosowany jako dodatek do pasz treściwych

 

BIOGEN to seria 16 preparatów probiotycznych dla zwierząt hodowlanych, stosowanych jako okresowe dodatki do paszy i karmy. Zawarte w preparatach mikroorganizmy podnoszą odporność, zdrowotność, witalność oraz produkcyjność zwierząt. Bakterie probiotyczne wchodzące w skład BIOGEN B są naturalnymi przedstawicielami mikroflory przewodu pokarmowego zwierząt i tworzą wzajemnie symbiotyczny układ. Ich korzystne działanie polega na obniżeniu pH treści jelit dzięki produkcji metabolitów kwaśnych, do których należą: biologicznie najbardziej wartościowy prawoskrętny kwas mlekowy, kwas octowy, kwas propionowy oraz kwas mrówkowy. Niskie pH jelita grubego utrudnia rozwój enterobakterii, przetrwalnikujących bakterii beztlenowych oraz innych chorobotwórczych mikroorganizmów.

Opinie o naszych produktach

Po zastosowaniu probiotyku Biogen B polepsza się bilans i zbuforowanie paszy, przez co zwierzęta trawią więcej skrobi i przyrastają nawet o 200 g dziennie więcej w porównaniu do grupy kontrolnej.

186_210_patryk_szerfenberg

Patryk Szerfenberg

Zootechnik w hodowli opasów Dariusza Matkowskiego

Po zastosowaniu probiotyku Biogen B poprawiła się zdrowotność i kondycja krów.

186_210_bartosz_kozak

Bartosz Kozak

Producent bydła, gospodarstwo rolne ,,Boska Krowa”