Group 2899
Group 2896

Dostępne rozmiary:

Group 2899

1 kg

Group 2896

100 g

FosfoPower

Preparat mikrobiologiczny udostępniający roślinom niedostępne formy fosforu z gleby.

 

FosfoPower zawiera wyselekcjonowane szczepy bakterii PSB (Phosphate Solubilizing Bacteria) wytwarzające m.in. kwasy organiczne oraz enzymy, które efektywnie rozpuszczają trudnodostępne formy fosforu z glebowych zasobów nieorganicznych jak i organicznych. Nadwyżki  powstające w wyniku tych procesów są wykorzystane przez rośliny. Stosowanie FosfoPower pozwala roślinom na korzystanie z niedostępnych form fosforu zawartych w glebie, zwiększa efektywność mineralnego nawożenia fosforowego oraz umożliwia zmniejszenie dawek nawozów fosforowych.

 

Liczne badania potwierdzają, że aplikacja bakterii PSB pozwala uwolnić i udostępnić roślinom średnio 40-45 kg P2O5

 

Skład: Preparat zawiera wyselekcjonowane, niepatogenne szczepy bakterii PSB o wysokiej
koncentracji, nie mniejszej niż 1 x 10⁹ jtk/g


Dawka: 100 g/ha

Dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym

Stosowanie:

  • Uprawy polowe: przedsiewnie w formie oprysku doglebowego, przedwschodowo oraz w początkowych fazach rozwojowych roślin.
  • Sady i jagodniki: wraz z początkiem wiosennej wegetacji w formie oprysku, w pasie herbicydowym.
  • Warzywa: przedsiewnie lub przed wysadzeniem w formie oprysku doglebowego

Efekty stosowania:

  • Pozwala na ograniczenie ilości stosowanych mineralnych nawozów fosforowych
  • Zwiększa efektywność nawożenia mineralnego
  • Poprawia plonowanie roślin uprawnych

Wpływ FosfoPower na plon suchej masy kukurydzy- IUNG Puławy; 2022

Obiekt Plon suchej masy [g]
   Fosfor (100% dawka) 90
   Fosfor (100% dawka) + FosfoPower 95,6

 

 

 

Obiekt Plon suchej masy [g]
     Kontrola (Bez nawożenia P) 69,74
   FosfoPower (Bez nawożenia P) 75,24

Wpływ FosfoPower na zasobnośc gleby w P przyswajalny [P2O5 mg/100 g]. ZDOO Radostowo, Polska (2023)

Frame 3450