Biopreparaty i technologia

Biopreparaty

Stosowanie preparatów biologicznych w produkcji rolnej staje się coraz bardziej powszechne dzięki ich skuteczności i opłacalności. Z drugiej strony ich popularyzacja wynika z konieczności przechodzenia w stronę produkcji rolnej, która zmniejsza obciążenie środowiska. Wynika to wprost z założeń Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, która w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, zakłada istotnie zmniejszenie nawożenia mineralnego i ograniczenie stosowania środków ochrony roślin.

lead2x

Biopreparaty to wszelkie produkty, których aktywność wiąże się z wykorzystaniem organizmów lub związków naturalnie występujących w przyrodzie. W przypadku preparatów BIO-GEN są to przede wszystkim specjalnie przygotowane i dobrane kolonie żywych bakterii, które pozyskujemy bezpośrednio ze środowiska naturalnego.

 

Najważniejszą rolą biopreparatów jest pomoc w przywracaniu zaburzonej równowagi mikrobiologicznej gleby, która jest wynikiem intensyfikacji produkcji rolniczej. W ten sposób, przynajmniej w części, przywracane są naturalne zdolności gleby do efektywnego odżywiania roślin. Z uwagi na stymulujące właściwości bakterii przez ich wpływ na gospodarkę hormonalną poprawiana jest także zdolność roślin do rozbudowy silnego systemu korzeniowego, co pozwala na lepsze gospodarowanie wodą. Wreszcie biopreparaty ułatwiają roślinom przezwyciężanie stresu wynikającego z działania niekorzystnych czynników środowiska, które siłą rzeczy towarzyszą obecnie każdej produkcji rolniczej. W ten sposób rośliny stają się odporniejsze na stres wywoływany zarówno przez suszę jak i nadmiar wody, nadmierne ubicie gleby, zanieczyszczenie syntetycznymi związkami organicznymi czy wreszcie porażenie roślin przez choroby i szkodniki.

 

BIO-GEN dostarcza rozwiązania dla gleby, roślin i probiotyki dla zwierząt. Nasze produkty są wykorzystywane w produkcji rolniczej, w ogrodnictwie, hodowli zwierząt oraz w ogrodach przydomowych czy zieleni miejskiej. Dostarczamy preparaty do wspomagania życia biologicznego gleby, środki przeznaczone do higienizacji systemu korzeniowego roślin czy preparaty bakteryjne stosowane nalistnie, których zadaniem jest przywracanie naturalnej mikroflory na powierzchni roślin. Posiadamy w sprzedaży także preparat do wspomagania sporządzania kiszonek oraz środek do ograniczania rozwoju glonów i sinic w zbiornikach wodnych. Produkujemy też zaprawy mikrobiologiczne.

 

 

Zastosowania produktów bakteryjnych BIO-GEN w rolnictwie są bardzo szerokie:

 

 

 

technology

Technologia

Biopreparaty uczestniczą w wielu najbardziej istotnych procesach związanych z szeroko pojętą żyznością gleby. Jednak uzyskanie wysokowydajnych środków biologicznych wymaga posiadania odpowiedniej technologii gwarantującej uzyskanie wysokiej koncentracji bakterii. Dlatego ich namnażanie odbywa się w komputerowo sterowanych bioreaktorach, co zapewnia pełną kontrolę nad procesem ich powstawania.


Biopreparaty BIO-GEN pochodzą z jednego z najnowocześniejszych laboratoriów przemysłowych w Polsce, które znajduje się w Łodzi. Jesteśmy jednym z pionierów w komercyjnym zastosowaniu biopreparatów – wykorzystywana przez nas technologia jest rozwijana od niemal 30 lat, a nasze produkty są sprzedawane na całym świecie. Jest to możliwe dzięki odpowiedniemu wyposażeniu laboratorium, co pozwala nie tylko na prowadzenie samych badań nad mikroorganizmami, ale również umożliwia ich wyprodukowanie w odpowiednio dużych ilościach, o wysokiej koncentracji i jednocześnie bardzo wysokiej czystości, co jest podstawowym czynnikiem ich skuteczności.

 

 

 

 

Najważniejsze cechy naszych rozwiązań biotechnologicznych:

 

Zobacz też