Dobrostan zwierząt

Poprawa warunków środowiskowych i sanitarnych zwierząt gospodarskich jest jednym z elementów dbałości o dobrostan zwierząt. Utylizatory nieczystości ograniczają przykre zapachy w pomieszczeniach inwentarskich, przechowalniach czy wybiegach. Równocześnie obniżają zawartość siarkowodoru i amoniaku oraz zmniejszają emisję tych gazów do otoczenia. Dodatkowym efektem ich działania jest mniejsza emisja chorobotwórczych zanieczyszczeń mikrobiologicznych do środowiska oraz istotne ograniczenie ilości much i ich larw oraz form przetrwalnikowych endopasożytów.

Dobrostan zwierząt