Przyszłość rolnictwa

Przyszłość rolnictwa

Wyżywienie coraz większej liczby ludności na świecie to dla rolnictwa wielkie wyzwanie. Dalsze zwiększenie areału upraw nie rozwiązuje tego problemu ze względu na niszczący wpływ modelu rolnictwa intensywnego zarówno na lokalne ekosystemy jak i skutki dla klimatu.

lead2x

Współczesne rolnictwo mierzy się z wieloma wyzwaniami. Z jednej strony rosnąca liczba ludności wymusza zwiększanie produktywności rolnej, a z drugiej, przeciwdziałanie zmianom klimatu wpływa na konieczność ograniczania zużycia masowych środków produkcji, takich jak nawozy mineralne czy środki ochrony roślin. Coraz większego znaczenia nabiera kwestia bezpieczeństwa łańcuchów żywnościowych i dostępność surowców do produkcji rolnej – nawozów azotowych, potasowych czy komponentów do wytwarzania odmian dolistnych.

 

Dynamiczna sytuacja rynkowa zmusza rolników i dostawców środków produkcji do poszukiwania nowych rozwiązań. Szansą dla producentów żywności są innowacje technologiczne, a wśród nich zastosowanie preparatów mikrobiologicznych w uprawie roślin. Daje to możliwość ograniczenia zużycia konwencjonalnych środków chemicznych czy nawozów mineralnych bez spadku efektywności produkcji.

 

Założenia Strategii Od Pola do Stołu są często źródłem niepokoju o wzrost kosztów prowadzenia działalności rolniczej, a także zmniejszenia jej efektywności. Zdrowszą żywność można jednak produkować w odpowiednich ilościach. Alternatywą dla konwencjonalnych środków produkcji rolnej są preparaty mikrobiologiczne. Stosowanie innowacyjnych biologicznych rozwiązań pozwala na ograniczenie zużycia środków ochrony roślin bez negatywnego wpływu na efektywność upraw. Jest to istotne nie tylko dla wielkości produkcji rolnej, ale także dla zdrowia konsumentów jak i dla dobra naszej planety.

 

Probiotyki podane w odpowiedniej dawce i we właściwym momencie są w stanie zwiększyć odporność roślin na wiele patogenów, a tym samym ograniczyć stosowanie środków ochrony roślin. Jest to doskonały przykład tego, w jaki sposób innowacje technologiczne w rolnictwie realizują kilka celów jednocześnie. Są odpowiedzią na nowe wymogi Unii Europejskiej ograniczające stosowanie środków ochrony roślin oraz równocześnie tworzą narzędzia dla rolnictwa zrównoważonego, które musi produkować w sposób bardziej przyjazny dla środowiska i klimatu, ze względu na rosnące oczekiwania konsumentów w tym zakresie.

 

Przechodzenie od produktów chemicznych w kierunku biologicznych pozwala także na ograniczenie ekonomicznych obciążeń produkcji rolnej. Kryzys nawozowy, z którym zmaga się dziś rolnictwo, spowodował drastyczne podwyżki cen nawozów, a w efekcie istotne ograniczenie ich dostępności. Efektem takiej sytuacji jest wzrost cen żywności na rynku globalnym, a co za tym idzie większe ryzyko pogłębienia problemu głodu na świecie.

 

Najczęstszym problemem związanym z wysokością plonów jest dostępność składników odżywczych dla roślin uprawnych. Produkty mikrobiologiczne skutecznie wspomagają odżywianie roślin poprzez zwiększanie dostępności naturalnie występujących w glebie mikro i makroelementów oraz są w stanie pobierać składniki odżywcze, takie jak np. azot, z atmosfery i udostępnić je roślinom. Postęp naukowy pozwala coraz częściej wykorzystywać występujące naturalnie procesy biologiczne, aby zastępować stosowane dotychczas intensywne metody upraw. Technologie mikrobiologiczne rozwijane są już od kilkudziesięciu lat, a dziesiątki testów i badań laboratoryjnych oraz efekty obserwowane przez rolników na polach potwierdzają skuteczność ich stosowania.

 

Ponad 30 lat doświadczeń BIO-GEN na rynku biotechnologicznych rozwiązań dla rolnictwa pokazuje, że konsekwencja w rozwoju i wdrażaniu innowacyjnych technologii przynosi odpowiedzi na wiele współczesnych problemów. Dlatego dostępność preparatów BIO-GEN rozwiązujących problemy związane z obecną sytuacją na rynku – zarówno pod względem nowych wytycznych UE czy ograniczonej dostępności środków produkcji rolnej – stanowi dobry przykład na to, jak obecnie prowadzone badania będą w stanie rozwiązywać wyzwania w przyszłych latach.

 

Kierunek działań BIO-GEN zawsze wytyczają potrzeby naszych klientów i zmieniającego się świata. Stale udoskonalamy dostępne już produkty, ale przede wszystkim poszukujemy nowych rozwiązań. Naszym celem nie jest dostosowanie się do panującej sytuacji, ale jej kreowanie i konsekwentne wprowadzanie innowacji. Rolnictwo nie stoi w miejscu i w ciągu ostatnich 30 lat przeszło szereg istotnych zmian. Rolnicy stanowią coraz bardziej wykształconą, świadomą i otwartą na zmiany grupę, co pozwala im na utrzymanie konkurencyjności gospodarstw pomimo tak dynamicznie zmieniających się realiów rynkowych. Dlatego coraz częściej są skłonni stosować innowacyjne rozwiązania.

Zobacz też