17.11.2022

Produkty Wydarzenia

Innowacyjny Rolniczy Produkt Roku 2022

Preparat biologiczny FosfoPower, którego zadaniem jest przekształcanie nieprzyswajalnych form fosforu do form dostępnych dla roślin, został wyróżniony prestiżową nagrodą Innowacyjny Produkt Rolniczy 2022.

1100_800_produkt

Preparat biologiczny FosfoPower, którego zadaniem jest przekształcanie nieprzyswajalnych form fosforu do form dostępnych dla roślin, został wyróżniony prestiżową nagrodą Innowacyjny Produkt Rolniczy 2022.

 

Preparat BIO-GEN został doceniony w kategorii środków poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu i środków wspomagających uprawę roślin. Celem konkursu jest popularyzacja innowacyjnych technologii oraz praktyk rolniczych, które pozwalają na zwiększenie efektywności produkcji rolnej, poprawę dobrostanu zwierząt lub zmniejszenie negatywnego oddziaływania produkcji rolnej na klimat i środowisko.

 

Nagrodę, w imieniu całego zespołu BIO-GEN, odebrała Ewa Kaniowicz, prezes zarządu BIO-GEN, podczas uroczystej gali Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 2022. Gala jest podsumowaniem jednego z największych wydarzeń gromadzących ekspertów branży rolno-spożywczej w Polsce. Konferencja już od dekady gromadzi producentów rolnych, dając im możliwość przedstawiania opinii, dzielenia się wiedzą oraz stanowi okazję do prezentacji wizji przyszłości rolnictwa oraz praktycznego podejścia do innowacji.

 

W trakcie dwóch dni spotkań nie zabrakło także naszego wystąpienia. Artur Wyczling, Specjalista ds. agronomii w BIO-GEN poprowadził prezentację pt. „Biotechnologia w służbie rolnictwa” podczas której wskazywał na korzyści jakie rozwiązania biotechnologiczne przynoszą rolnictwu i hodowli zwierząt gospodarskich. Unia Europejska, pomimo wojny w Ukrainie, zamierza w dalszym ciągu realizować plan działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby, w którym zanieczyszczenia środowiska zostaną zredukowane do poziomów nieszkodliwych dla zdrowia ludzkiego i naturalnych ekosystemów. Elementem tego planu jest Wspólna Polityka Rolna, w tym „Strategia od pola do stołu”, których celem jest m.in. ograniczenie stosowania nawozów czy prewencyjnego stosowania antybiotyków w hodowli zwierząt. Rozwiązania BIO-GEN, w tym biopreparaty dla gleby i roślin oraz nasze probiotyki, wpisują się w realizację celów UE i dostarczają praktycznych rozwiązań dla rolników i hodowców w zakresie wdrożenia celów Wspólnej Polityki Rolnej.

 

FosfoPower jest dobrym przykładem preparatu, który dzięki innowacyjnemu wykorzystaniu wyselekcjonowanych szczepów bakterii PSB (Phosphorus Solubilizing Bacteria) pozwala na wytwarzanie m.in. kwasów organicznych oraz enzymów, które efektywnie rozpuszczają trudnodostępne formy fosforu zarówno z zasobów glebowych jaki i organicznych. Powstałe w wyniku działania tych procesów nadwyżki mogą być wykorzystane przez rośliny, które korzystają z niedostępnych form fosforu zawartych w glebie, co zwiększa efektywność mineralnego nawożenia fosforowego oraz umożliwia zmniejszenie dawek nawozów.

Zobacz też