Rolnictwo ekologiczne

Duża część naszych preparatów biologicznych dopuszczona jest do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Dzięki temu możliwe jest utrzymanie naturalnego charakteru produkcji, dzięki czemu zachowany zostaje wysoki stopień różnorodności biologicznej i ochrony zasobów naturalnych w samym gospodarstwie i w jego otoczeniu.

Rolnictwo ekologiczne