Woda

Nadmierna ilość związków biogennych rozpuszczonych w wodzie często prowadzi do eutrofizacji i występowania zjawiska zakwitania wody. Efektem jest nadmierny wzrost glonów i sinic, zmniejszenie przejrzystości wody i tworzenie się nieprzyjemnych zapachów, a ograniczenie ilości tlenu w wodzie powoduje śnięcie ryb oraz nagromadzenie się osadów dennych i mułu. Kompozycje naturalnych bakterii zawartych w naszych preparatach inicjują procesy biodegradacji mikrobiologicznej, które w naturalny i szybki sposób poprawiają stan zdegradowanych akwenów.

Woda