17.10.2022

CSR

Stypendia BIO-GEN

Jesteśmy częścią największego w Polsce programu stypendialnego dla studentów Młodzi w Łodzi. Wspólnie z Wydziałem Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej szukamy młodych talentów z kierunku Biotechnologia na płatne staże i praktyki w laboratorium BIO-GEN.

1100_800_mlodzi

Jesteśmy częścią największego w Polsce programu stypendialnego dla studentów Młodzi w Łodzi. Wspólnie z Wydziałem Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej szukamy młodych talentów z kierunku Biotechnologia na płatne staże i praktyki w laboratorium BIO-GEN.

 

Celem programu stypendialnego jest motywowanie studentów do dalszego kształcenia i pracy, w tym promowanie dobrych wyników w nauce. Ważnym aspektem jest pobudzanie wśród młodych ludzi chęci rozwoju umiejętności istotnych z punktu widzenia pracodawców. BIO-GEN jest dobrym przykładem przedsiębiorstwa działającego w innowacyjnym sektorze, który poszukuje kandydatów do swojego laboratorium biotechnologicznego w Łodzi.

 

Biotechnologia to nie tylko teoria, ale także praktyka z którą stykamy się na co dzień. Biopreparaty BIO-GEN są szeroko stosowane w rolnictwie i wpływają pozytywnie nie tylko na opłacalność produkcji rolnej, ale stanowią także naturalną odpowiedź na wyzwania środowiskowe i klimatyczne z jakimi obecnie się mierzymy. Nasze probiotyki pozwalają na poprawienie dobrostanu zwierząt gospodarskich, w tym m.in. na zmniejszenie stosowania antybiotyków w hodowli. W sumie w naszej ofercie znajduje się już 40 różnych preparatów biologicznych – dla gleby, roślin, probiotyki dla zwierząt czy środki do ograniczania rozwoju glonów i sinic w zbiornikach wodnych. Nasze produkty są wykorzystywane w produkcji rolniczej, ogrodnictwie, hodowli zwierząt, w przydomowych ogrodach czy zieleni miejskiej.

 

Do naszego laboratorium w Łodzi poszukujemy 3 studentów Politechniki Łódzkiej z kierunku Biotechnologia, którzy w ciągu ostatnich 2 semestrów uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0. Warunkiem udziału w programie stażowym jest dobra znajomość języka angielskiego. Kandydatom oferujemy stypendium, które potrwa do końca roku akademickiego. Staż w laboratorium zakończy się ofertą przedłużenia współpracy w formie umowy o pracę.

 

Czasu na aplikowanie zostało już niewiele – zgłoszenia przyjmujemy do 30 października 2022 roku. Formularz aplikacji należy przesłać elektronicznie wraz ze skanami dodatkowych dokumentów – potwierdzenia udziału w aktywnościach opisanych we wniosku (zaświadczenia, certyfikaty czy listy referencyjne). Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na tej stronie.

Zobacz też