14.12.2022

CSR

Wręczyliśmy stypendia naukowe BIO-GEN

30 listopada 2022 roku podsumowano programy stypendialne pracodawców i Prezydenta Miasta Łodzi. BIO-GEN wręczył swoje stypendia naukowe. Wspólnie z Wydziałem Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej szukaliśmy młodych talentów z kierunku Biotechnologia na płatne staże i praktyki w laboratorium BIO-GEN.

1100_800_stypendia

30 listopada 2022 roku podsumowano program stypendialny Prezydenta Miasta Łodzi oraz programy pracodawców biorących udział w projekcie „Młodzi w Łodzi”. BIO-GEN wręczył swoje stypendia naukowe.

 

Młodzi w Łodzi to największa w Polsce inicjatywa tego typu. Wspólnie z Wydziałem Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej szukaliśmy młodych talentów z kierunku Biotechnologia na płatne staże i praktyki w laboratorium BIO-GEN. Warunkiem udziału było osiąganie dobrych wyników w nauce w ciągu ostatnich 2 semestrów, w tym dobra znajomość języka angielskiego.

 

Gala odbywała się we wnętrzach Sceny Monopolis i zakończyła tegoroczną edycję programu. W wydarzeniu uczestniczyło blisko 450 osób – władze miasta, uczelni wyższych, fundatorów i przede wszystkim najlepsi łódzcy studenci. Laureatkami stypendiów naukowych BIO-GEN zostały studentki Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej – Patrycja Rowińska i Karolina Murawska. Stypendium obejmuje cały rok akademicki i zakończy się ofertą przedłużenia współpracy w formie umowy o pracę.

 

Celem programu stypendialnego jest motywowanie studentów do dalszego kształcenia i pracy, w tym promowanie dobrych wyników w nauce. Ważnym aspektem jest pobudzanie wśród młodych ludzi chęci rozwoju umiejętności istotnych z punktu widzenia pracodawców. BIO-GEN jest dobrym przykładem przedsiębiorstwa działającego w innowacyjnym sektorze, który poszukuje kandydatów do swojego laboratorium biotechnologicznego w Łodzi.

 

 

Zobacz też