Trzoda chlewna

Hodowla trzody chlewnej stanowi jeden z głównych rodzajów produkcji zwierzęcej na świecie. Jednak ten rodzaj hodowli wymaga spełnienia wielu warunków niezbędnych dla zachowania odpowiedniego przyrostu świń i odporności zwierząt. Należą do nich przede wszystkim właściwe warunki w pomieszczeniach, w tym odpowiednia wentylacja i skuteczne usuwanie szkodliwych gazów gromadzących się w pomieszczeniach - dwutlenku węgla, amoniaku i siarkowodoru. Świnie potrzebują także dostępu do świeżego jedzenia i wody oraz właściwej opieki zdrowotnej, w tym zachowania zasad bioasekuracji.

Trzoda chlewna