Group 2769
Group 2770
Group 2767
Group 2766
Group 2768

Dostępne rozmiary:

Group 2769

100 g

Group 2770

250 g

Group 2767

1 kg

Group 2766

5 kg

Group 2768

25 kg

BIOSAN KZ 2000

Preparat przeznaczony do mikrobiologicznej obróbki ścieków, poprawy warunków środowiskowych oraz sanitarnych w obiektach inwentarskich bezściółkowych

 

Preparaty serii BIOSAN stosowane w obiektach inwentarskich, poprawiają warunki środowiskowe i sanitarne poprzez likwidację przykrych zapachów oraz utylizację płynnych i stałych nieczystości.

 

Biopreparaty serii BIOSAN są bezpieczne dla ludzi, zwierząt oraz środowiska

Stosowanie:

Dawkowanie:

 

 • Biopreparat stosuje się w ilości 20 g na 1 m³ ścieków lub przewidywanych nieczystości co 14 dni.
 • W uzasadnionych przypadkach zabieg powtarzać co 7 dni.

 

Sposób stosowania:

 

 • Wyliczoną i odważoną ilość preparatu wsypać do zbiornika lub szamba, bądź wprowadzić poprzez zamknięty układ kanalizacji.
 • Preparat może być stosowany w obecności zwierząt, w tym także wodnych.

Efekty stosowania:

 • Ograniczają przykre zapachy w pomieszczeniach inwentarskich, przechowalniach, wybiegach i schroniskach dla zwierząt, ogrodach zoologicznych, klatkach i kojcach dla zwierząt amatorskich oraz w otoczeniu takich obiektów i urządzeń.
 • Znacznie obniżają zawartość siarkowodoru i amoniaku w obiektach dla zwierząt oraz bardzo istotnie zmniejszają emisję tych gazów do otoczenia.
 • Zmniejszają emisję chorobotwórczych zanieczyszczeń mikrobiologicznych do środowiska.
 • Istotnie ograniczają ilość much i ich larw oraz form przetrwalnikowych endopasożytów.
 • Ograniczają ilość chorób układu oddechowego i pokarmowego u ludzi i zwierząt oraz chorób kończyn u zwierząt.
 • Obniżają wilgotność w obiektach inwentarskich.
 • Redukują chorobotwórcze bakterie, wirusy i grzyby w pomieszczeniach dla zwierząt, odchodach i ściekach odzwierzęcych.
 • Ograniczają przykre zapachy podczas składowania i rozrzucania obornika oraz rozlewania gnojówki na pola, a także powodują szybką i korzystną regenerację zdegradowanej mikroflory glebowej.
 • Wpływają na szybką oraz prawidłową utylizację gnojówki, mineralizację obornika, homogenizację biomasy oraz odblokowywanie kanalizacji i konserwację zbiorników gnojówki.