Bydło

Bydło jest hodowane na całym świecie. Korzystnymi warunkami dla hodowli bydła jest występowanie rozległych terenów trawiastych. W hodowli występują dwa główne typy użytkowe – bydło mleczne i bydło typu mięsnego. Gospodarstwa utrzymujące zwierzęta mają wiele obowiązków związanych z hodowlą, do których należą przede wszystkim konieczność zachowania zdrowia i dobrostanu zwierząt, zwalczania chorób oraz dostarczenia odpowiedniej paszy. Oznacza to konieczność zapewnienia zwierzętom prawidłowych pomieszczeń, właściwych warunków bytowania - oświetlenia, temperatury, wilgotności oraz wymiany powietrza czy odprowadzania ścieków.

Bydło