Group 2773 v2
Group 2774 v2
Group 2772 v2

Dostępne rozmiary:

Group 2773 v2

1 kg

Group 2774 v2

5 kg

Group 2772 v2

25 kg

BIOSAN P

Preparat przeznaczony do poprawy warunków środowiskowych oraz sanitarnych w obiektach inwentarskich ze stanowiskami płytkimi

 

BIOSAN P jest stosowany w obiektach inwentarskich ze stanowiskami płytkimi. Poprawia warunki środowiskowe i sanitarne poprzez likwidację przykrych zapachów oraz utylizację płynnych i stałych nieczystości.

 

Biopreparaty serii BIOSAN są bezpieczne dla ludzi, zwierząt oraz środowiska

Stosowanie:

Dawkowanie:

 

 • 5 kg na 1000 m² stanowisk co 14 dni.
 • W uzasadnionych przypadkach zabieg powtarzać co 7 dni.

 

Sposób stosowania:

 

 • Wyliczoną i odważoną ilość preparatu rozsypać w miarę dokładnie po ściółce na stanowiskach inwentarskich lub innych stanowiskach bądź posadzkach.
 • Aplikacja może być wykonywana w obecności zwierząt na stanowiskach inwentarskich.
 • Dla skutecznego działania preparatu ważne jest systematyczne powtarzanie zabiegu co 14 dni.

Efekty stosowania:

 • Ograniczają przykre zapachy w pomieszczeniach inwentarskich, przechowalniach, wybiegach i schroniskach dla zwierząt, ogrodach zoologicznych, klatkach i kojcach dla zwierząt amatorskich oraz w otoczeniu takich obiektów i urządzeń.
 • Znacznie obniżają zawartość siarkowodoru i amoniaku w obiektach dla zwierząt oraz bardzo istotnie zmniejszają emisję tych gazów do otoczenia.
 • Zmniejszają emisję chorobotwórczych zanieczyszczeń mikrobiologicznych do środowiska.
 • Istotnie ograniczają ilość much i ich larw oraz form przetrwalnikowych endopasożytów.
 • Ograniczają ilość chorób układu oddechowego i pokarmowego u ludzi i zwierząt oraz chorób kończyn u zwierząt.
 • Obniżają wilgotność w obiektach inwentarskich.
 • Redukują chorobotwórcze bakterie, wirusy i grzyby w pomieszczeniach dla zwierząt, odchodach i ściekach odzwierzęcych.
 • Ograniczają przykre zapachy podczas składowania i rozrzucania obornika oraz rozlewania gnojówki na pola, a także powodują szybką i korzystną regenerację zdegradowanej mikroflory glebowej.
 • Wpływają na szybką oraz prawidłową utylizację gnojówki, mineralizację obornika, homogenizację biomasy oraz odblokowywanie kanalizacji i konserwację zbiorników gnojówki.