Zakiszacze pasz

Kompleksowy skład preparatu do zakiszania ukierunkowuje procesy fermentacyjne w zakiszanej masie oraz zapewnia szybkie obniżenie pH surowca. W efekcie następuje hamowanie rozwoju niepożądanych bakterii kwasu masłowego, pleśni i drożdży oraz zwiększenie stabilności tlenowej kiszonki. Składnikiem uzupełniającym preparatu jest starter, który stanowi pożywkę umożliwiająca szybkie namnożenie mikroorganizmów tworzących kompozyt - niezależnie od warunków początkowych miejsca zastosowania.

Zakiszacze pasz