Drób

Najpopularniejszymi ptakami zaliczanymi do drobiu hodowlanego są brojlery, kury nioski, indyki, gęsi i kaczki. W hodowli drobiu rosnące znaczenie odgrywa zapewnienie dobrostanu zwierząt. Ptaki powinny mieć zapewnione odpowiednie warunki, co oznacza suche, dobrze ocieplone pomieszczenia i właściwą wilgotność. Ważnym elementem dobrostanu jest ograniczanie przykrych zapachów w pomieszczeniach inwentarskich, przechowalniach czy wybiegach. Poprawa warunków środowiskowych i sanitarnych jest możliwa dzięki stosowaniu biopreparatów, które są bezpieczne zarówno dla ludzi jak i dla zwierząt.

Drób