Zboża

Rośliny zbożowe to szeroka grupa roślin uprawnych z rodziny wiechlinowatych. Owoce zbóż charakteryzują się wysoką zawartością skrobi. Do najpopularniejszy upraw zbożowych na świecie należą kukurydza, ryż, pszenica, jęczmień, sorgo, proso, owies, żyto i pszenżyto.

Zboża