Rośliny bobowate

Jest to rodzina roślin należąca do rzędu bobowców o dużym znaczeniu użytkowym. Zaliczają się do niej rośliny pastewne takie jak koniczyna czy lucerna oraz mające przeznaczenie spożywcze takie jak np. fasola, groch, soczewica czy soja.

Rośliny bobowate