Rośliny ozdobne pod osłonami

Produkcja roślin uprawnych pod osłonami jest możliwa z wykorzystaniem szklarni, tuneli foliowych lub w inspektach. Dzięki zastosowaniu tego typu uprawy możliwe jest uniezależnienie się od warunków panujących na zewnątrz oraz ogólne skrócenie cyklu produkcyjnego przy jednoczesnym zwiększeniu plonu w porównaniu z uprawą gruntową. Ten rodzaj produkcji wymaga jednak wyższych nakładów inwestycyjnych i większej profesjonalizacji produkcji.

Rośliny ozdobne pod osłonami