Pomidor

Jest rośliną o wysokich wymaganiach cieplnych i średnich wymaganiach wodnych. Pomidor jest wrażliwy na chłody, a szczególnie niebezpieczne są dla niego przymrozki. Nie posiada wysokich wymagań glebowych, warto jednak zadbać o odpowiednią zasobność gleby w wapń. Uprawiany jest bezpośrednio w gruncie, a w klimacie umiarkowanym także w tunelach, co zapewnia roślinie odpowiednią temperaturę.

Pomidor