Śliwa

Najpopularniejszymi w uprawie są odmiany śliwy domowej i japońskiej. Posiadają owoce o różnym kształcie – podłużne lub kuliste i kolorze – od różowego do fioletowego. Obecnie na świecie uprawianych jest nawet 2 tysiące odmian, choć znaczenie w sadownictwie ma około 100. Śliwa domowa jest drzewem o krótkim pniu i rozgałęzionej koronie, zakwita wiosną – najczęściej jeszcze przed pojawieniem się liści. Śliwa źle znosi suszę, ale równocześnie nie toleruje nadmiaru wody, który może powodować gnicie owoców. Co ciekawe, śliwy mają wielokrotnie większy zasięg korzeni niż obwód korony.

Śliwa