Wiśnia

Wiśnia ma niewielkie wymagania glebowe, a klimat umiarkowany sprzyja jej uprawie. Ma dużą odporność na niskie temperatury i jest mało wrażliwa na susze, co oznacza że nie sprawia zbytnich problemów w uprawie. Drzewo wiśni kwitnie od początku kwietnia do maja, a okres dojrzewania owoców przypada od lipca do września. Owoce zawierają kwasy jabłkowy i cytrynowy oraz mangan i jod.

Wiśnia