Pietruszka

Pietruszka zwyczajna należy do rodziny selerowatych i jest rośliną klimatu umiarkowanego. Ma niewielkie wymagania glebowe i cieplne. Istotnym zagrożeniem w produkcji jest podatność korzeni na rozwidlanie się. Jakość korzeni i wysokość plonu zależy w dużym stopniu od przestrzegania zmianowania. Ponowną uprawę na tym samym stanowisku zaleca się rozpocząć po co najmniej trzyletniej przerwie.

Pietruszka