Jabłoń

Jabłonie są jednym z najważniejszych drzew owocowych uprawianych na świecie. Ustępują tylko uprawom roślin cytrusowych. Rosną w klimacie umiarkowanym i obejmują kilkadziesiąt gatunków, a w uprawie znajduje się kilkanaście tysięcy odmian będących wynikiem hodowli i krzyżowania wcześniejszych odmian.

Jabłoń