BIOSAN KZ 2000

Preparat przeznaczony do mikrobiologicznej obróbki ścieków, poprawy warunków środowiskowych oraz sanitarnych w obiektach inwentarskich bezściółkowych
20 lat na rynku

Preparaty serii BIOSAN stosowane w obiektach inwentarskich, poprawiają warunki środowiskowe i sanitarne poprzez likwidację przykrych zapachów oraz utylizację płynnych i stałych nieczystości.

Biopreparaty serii BIOSAN są bezpieczne dla ludzi, zwierząt oraz środowiska

BIOSAN KZ 2000
 • Ograniczają przykre zapachy w pomieszczeniach inwentarskich, przechowalniach, wybiegach i schroniskach dla zwierząt, ogrodach zoologicznych, klatkach i kojcach dla zwierząt amatorskich oraz w otoczeniu takich obiektów i urządzeń
 • Znacznie obniżają zawartość siarkowodoru i amoniaku w obiektach dla zwierząt oraz bardzo istotnie zmniejszają emisję tych gazów do otoczenia
 • Zmniejsza emisję chorobotwórczych zanieczyszczeń mikrobiologicznych do środowiska
 • Istotnie ogranicza ilość much i ich larw oraz form przetrwalnikowych endopasożytów
 • Ogranicza ilość chorób układu oddechowego i pokarmowego u ludzi i zwierząt oraz chorób kończyn u zwierząt
 • Obniża wilgotność w obiektach inwentarskich
 • Redukuje chorobotwórcze bakterie, wirusy i grzyby w pomieszczeniach dla zwierząt, odchodach i ściekach odzwierzęcych
 • Ogranicza przykre zapachy podczas składowania i rozrzucania obornika oraz rozlewania gnojówki na pola, a także powodują szybką i korzystną regenerację zdegradowanej mikroflory glebowej
 • Wpływa na szybką oraz prawidłową utylizację gnojówki, mineralizację obornika, homogenizację biomasy oraz odblokowywanie kanalizacji i konserwację zbiorników gnojówki
 • Biopreparat stosuje się w ilości 20 g na 1 m³ ścieków lub przewidywanych nieczystości co 14 dni.
 • W uzasadnionych przypadkach zabieg powtarzać co 7 dni.
 • Wyliczoną i odważoną ilość preparatu wsypać do zbiornika lub szamba, bądź wprowadzić poprzez zamknięty układ kanalizacji.
 • Preparat może być stosowany w obecności zwierząt, w tym także wodnych.

Preparat BIOSAN KZ 2000 dostępny jest w opakowaniach:

 • 250 g
 • 1 kg
 • 5 kg
 • 25 kg
Video
BIOSAN KZ 2000 na gnojowicę w produkcji trzody chlewnej

BIOSAN KZ 2000 to uniwersalny utylizator nieczystości, który znajduje swoje zastosowanie m.in. jako dodatek do gnojowicy w produkcji trzody chlewnej. Dzięki zaproszeniu Pana Tomasza Cichońskiego mieliśmy okazję przekonać się, jak nasz produkt sprawdza się w praktyce, zwłaszcza w czasie wyższych temperatur. Preparat skutecznie eliminuje przykre zapachy, zapobiega powstawaniu kożucha, a dzięki wysokiej koncentracji dawka preparatu jest bardzo mała, bo wynosi od 5 do 20 gramów na 1 metr sześcienny nieczystości, raz na 2 tygodnie.

Zobacz też