BIOGEN Dp

Dla wszystkich ras, grup wiekowych oraz technologicznych drobiu stosowany jako dodatek do pasz
Dodatek do pasz

BIOGEN to seria 16 preparatów probiotycznych dla zwierząt hodowlanych, stosowanych jako okresowe dodatki do paszy i karmy. Zawarte w preparatach mikroorganizmy podnoszą odporność, zdrowotność, witalność oraz produkcyjność zwierząt.

Bakterie probiotyczne wchodzące w skład BIOGEN Dp są naturalnymi przedstawicielami mikroflory przewodu pokarmowego zwierząt i tworzą wzajemnie symbiotyczny układ. Ich korzystne działanie polega na obniżeniu pH treści jelit dzięki produkcji metabolitów kwaśnych, do których należą: biologicznie najbardziej wartościowy prawoskrętny kwas mlekowy, kwas octowy, kwas propionowy oraz kwas mrówkowy. Niskie pH jelita grubego utrudnia rozwój enterobakterii, przetrwalnikujących bakterii beztlenowych oraz innych chorobotwórczych mikroorganizmów.

BIOGEN Dp
 • Powoduje szybszy przyrost masy ciała, efektywniejsze wykorzystanie paszy
 • Poprawia zdrowotność, podwyższa odporność ptaków
 • Redukuje liczbę bakterii chorobotwórczych w układzie pokarmowym
 • Zmniejsza liczbę upadków
 • Poprawia apetyt
 • Redukuje niedobory witamin oraz makro i mikroelementów
 • brojlery – cały okres tuczu: 0,5 kg / 1 t paszy
 • kury nioski – cały okres nieśności: 0,5 kg / 1 t paszy
 • kury – do rozpoczęcia nieśności: 0,3 kg / 1 t paszy
 • brojlery i nioski – pasze gospodarskie: 2,5-3,5 g / 100 szt.

Preparat BIOGEN Dp dostępny jest w opakowaniach:

 • 1 kg
 • 5 kg
 • 25 kg

Zobacz też