Group 2738
Group 2737
Group 2857

Dostępne rozmiary:

Group 2738

1 kg

Group 2737

5 kg

Group 2857

25 kg

BIOGEN Dp

Dla wszystkich ras, grup wiekowych oraz technologicznych drobiu stosowany jako dodatek do pasz

 

BIOGEN to seria 16 preparatów probiotycznych dla zwierząt hodowlanych, stosowanych jako okresowe dodatki do paszy i karmy. Zawarte w preparatach mikroorganizmy podnoszą odporność, zdrowotność, witalność oraz produkcyjność zwierząt.

 

Bakterie probiotyczne wchodzące w skład BIOGEN Dp są naturalnymi przedstawicielami mikroflory przewodu pokarmowego zwierząt i tworzą wzajemnie symbiotyczny układ. Ich korzystne działanie polega na obniżeniu pH treści jelit dzięki produkcji metabolitów kwaśnych, do których należą: biologicznie najbardziej wartościowy prawoskrętny kwas mlekowy, kwas octowy, kwas propionowy oraz kwas mrówkowy. Niskie pH jelita grubego utrudnia rozwój enterobakterii, przetrwalnikujących bakterii beztlenowych oraz innych chorobotwórczych mikroorganizmów.

Stosowanie:

  • brojlery – cały okres tuczu: 0,5 kg / 1 t paszy
  • kury nioski – cały okres nieśności: 0,5 kg / 1 t paszy
  • kury – do rozpoczęcia nieśności: 0,3 kg / 1 t paszy
  • brojlery i nioski – pasze gospodarskie: 2,5-3,5 g / 100 szt.

Efekty stosowania:

  • Powoduje szybszy przyrost masy ciała, efektywniejsze wykorzystanie paszy
  • Poprawia zdrowotność, podwyższa odporność ptaków
  • Redukuje liczbę bakterii chorobotwórczych w układzie pokarmowym
  • Zmniejsza liczbę upadków
  • Poprawia apetyt
  • Redukuje niedobory witamin oraz makro i mikroelementów