GARD G

Odbudowuje fylosferę i poprawia jakość upraw pod osłonami.

 

Panujące w szklarniach wysoka temperatura i wilgotność stwarzają doskonałe warunki do rozwoju patogenów i w konsekwencji chorób roślin. Rośliny posiadające na swej powierzchni niewyspecjalizowaną mikroflorę często poddają się chorobom grzybowym atakującym nie tylko łodygi i liście, ale również kwiaty i owoce. Bakterie probiotyczne zawarte w preparacie tworzą na roślinie powłokę mikrobiologiczną, która ogranicza miejsce dla rozwoju patogenów. Tym samym preparat GARD G poprawia zdrowotność roślin i stymuluje je do lepszego wzrostu i plonowania.

Dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym

Stosowanie:

Oprysk:

 • W celu przygotowania roztworu roboczego na oprysk uprawy o powierzchni 1000 m2 rozpuścić 100 gram preparatu w 50 litrach wody [0,2% (w/V)]. Zalecany oprysk drobnokroplisty. Oprysk powtarzać co ok. 14 dni, w godzinach późno popołudniowych lub wieczornych. Po ogłowieniu roślin wykonać oprysk minimum 1 raz wykorzystując preparat w stężeniu 0,2%.

Podlewanie:

 • Preparat można stosować również z podlewaniem do systemu korzeniowego. W celu przygotowania roztworu do zasilenia 1000 m2 uprawy rozpuścić 100 gram preparatu w 50 litrach wody [0,2% (w/V)].
 • Nie należy mieszać preparatu ze środkami fungicydowymi.
 • Jeżeli zaistnieje potrzeba zabiegu fungicydowego na rośliny, preparat można zastosować dopiero po tygodniowym okresie karencji od ostatniego zabiegu chemicznego. W uprawach glebowych preparat można mieszać z nawozami (oprócz stężonych roztworów kwasów) oraz z nawozami dolistnymi do 10% stężenia roztworu „tank mixu”.

Efekty stosowania:

 • zwiększa wigor roślin,
 • poprawia stopień odżywienia roślin,
 • stymuluje do lepszego wzrostu wegetatywnego i generatywnego,
 • poprawia zdrowotność roślin,
 • wpływa na wzrost plonu i jego jakość,
 • redukuje stres roślin powodowany, np. replantacją siewek,
 • wspomaga regenerację roślin po zadziałaniu czynnika stresowego,
 • pozwala zredukować ilość używanych środków ochrony roślin,
 • pozwala ograniczyć pozostałości środków chemicznych w plonie.