Rhizobium

Seria szczepionek do zaprawiania nasion roślin bobowatych

Preparaty zawierają czyste liofilizaty bakterii brodawkowych, charakterystyczne dla danego gatunku roślin bobowatych. Bakterie brodawkowe, wchodząc w symbiozę z roślinami bobowatymi, zaopatrują je w azot – najważniejszy plonotwórczy składnik pokarmowy – w zamian pozyskując związki węgla. Stosowanie preparatów do zaprawiania nasion pozwala nie tylko zwiększyć plon roślin, ale również poprawia jego jakość poprzez wzrost udziału białka w ogólnej masie plonu.

Produkty metabolizmu bakterii oraz zasymilowany przez nie azot wzbogacają glebę, wpływając na poprawę jej żyzności i lepsze plonowanie roślin w uprawach następczych. Zastosowanie bakterii Rhizobium pozwala na znaczne zmniejszenie dawek nawozów azotowych. Szczepionki produkowane są w sposób gwarantujący wysoką koncentrację i żywotność bakterii, co wpływa na ich stabilność oraz wysoką powtarzalność działania.

Dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym
Rhizobium

Stosowanie:

Po zaprawieniu wysiać wciągu maksymalnie 3 dni.

Zaprawianie metodą na sucho lub półsucho w mieszalnikach: materiał siewny delikatnie zwilżyć wodą i umieścić w mieszalniku. Po wchłonięciu wody przez nasiona, wsypywać stopniowo do mieszalnika odpowiednią ilość preparatu Rhizobium i mieszać, aż do uzyskania jednorodnej powłoki na materiale.

Zaprawianie poprzez oprysk: rozpuścić preparat w niewielkiej ilości wody (około 0,5 litra) i nanieść w formie oprysku drobnokroplistego na materiał siewny przeznacz.

Efekty stosowania:

  • wzbogacenie gleby w azot i inne produkty
  • metabolizmu bakterii
  • wzrost żyzności gleby
  • poprawa plonowania roślin bobowatych oraz upraw następczych
  • ograniczenie ilości stosowanych nawozów azotowych