Produkty

Więcej
Rośliny
Stosowanie preparatów biologicznych w uprawach rolnych staje się coraz częściej niezbędne w obliczu zmian klimatu, w tym wdrażaniu zasad Europejskiego Zielonego Ładu. Nasze preparaty to specjalnie przygotowane i dobrane kolonie żywych bakterii, które pozyskujemy ze środowiska. Nasze produkty są wykorzystywane w produkcji rolniczej, w ogrodnictwie, a także w ogrodach przydomowych czy zieleni miejskiej. Produkujemy preparaty do wspomagania życia biologicznego gleby, środki przeznaczone do higienizacji systemu korzeniowego roślin czy preparaty bakteryjne stosowane nalistnie, których zadaniem jest przywracanie naturalnej mikroflory na powierzchni roślin.
Więcej
Zwierzęta
Nasza seria preparatów probiotycznych dla zwierząt hodowlanych jest stosowana jako okresowe dodatki do paszy i karmy. Zawarte w nich mikroorganizmy podnoszą odporność, zdrowotność, witalność oraz produkcyjność zwierząt. Bakterie probiotyczne wchodzące w skład naszych probiotyków są naturalnymi przedstawicielami mikroflory przewodu pokarmowego zwierząt i tworzą wzajemnie symbiotyczny układ. Ich korzystne działanie polega na obniżeniu pH treści jelit dzięki produkcji metabolitów kwaśnych. Niskie pH jelita grubego utrudnia rozwój enterobakterii, przetrwalnikujących bakterii beztlenowych oraz innych chorobotwórczych mikroorganizmów.
Więcej
Woda
Nadmierna ilość związków biogennych rozpuszczonych w wodzie często prowadzi do eutrofizacji i występowania zjawiska zakwitania wody. Efektem jest nadmierny wzrost glonów i sinic, zmniejszenie przejrzystości wody i tworzenie się nieprzyjemnych zapachów, a ograniczenie ilości tlenu w wodzie powoduje śnięcie ryb oraz nagromadzenie się osadów dennych i mułu. Kompozycje naturalnych bakterii zawartych w naszych preparatach inicjują procesy biodegradacji mikrobiologicznej, które w naturalny i szybki sposób poprawiają stan zdegradowanych akwenów.
Więcej
Dobrostan zwierząt
Poprawa warunków środowiskowych i sanitarnych zwierząt gospodarskich jest jednym z elementów dbałości o dobrostan zwierząt. Utylizatory nieczystości ograniczają przykre zapachy w pomieszczeniach inwentarskich, przechowalniach czy wybiegach. Równocześnie obniżają zawartość siarkowodoru i amoniaku oraz zmniejszają emisję tych gazów do otoczenia. Dodatkowym efektem ich działania jest mniejsza emisja chorobotwórczych zanieczyszczeń mikrobiologicznych do środowiska oraz istotne ograniczenie ilości much i ich larw oraz form przetrwalnikowych endopasożytów.