03.10.2023

Produkty

Hirudoterapia i pijawki? Postaw na BIO-GEN!

A7403661

Początki hodowli


Pomysł na hodowlę pijawek lekarskich pojawił się w filmie BIO-GEN pod koniec lat 90-tych. Celem było stworzenie pierwszej w Polsce biofarmy, funkcjonującej w warunkach zamkniętych, bez wpływu środowiska naturalnego. Realizacja tego zadania okazała się niezwykle trudna, głównie ze względu na brak dostępu do fachowej wiedzy. Rozpoczęły się pierwsze próby. W 2002 roku do siedziby BIO-GEN w Opolu trafiło 100 sztuk pijawek Hirudo medicinalis z Niemiec, Anglii oraz Ukrainy. Początki hodowli to ciągła obserwacja i próba stworzenia odpowiednich warunków środowiskowych. Pijawki nazywane są wskaźnikiem
czystości wód, więc nie lada wyzwaniem okazało się odwzorowanie środowiska odpowiedniego do ich życia i rozmnażania. Podstawowym założeniem było funkcjonowanie biofarmy w cyklu ciągłym, tzn. bez względu na pory roku. Była to ”wielka rewolucja” w życiu i funkcjonowaniu pijawek.


Pierwszy rok doświadczeń skutkował wieloma niepowodzeniami. Pijawkiokazały się bardzo wymagające, a praca z nimi opierała się na zasadzie „prób i błędów”. Brak sukcesów związanych z hodowlą zniechęcił firmę i o mały włos nie przesądził o porzuceniu pomysłu. Punktem zwrotnym w historii biofarmy był szereg artykułów w prasie ogólnopolskiej (m.in. w czasopiśmie Przekrój), co przełożyło się na zainteresowanie społeczeństwa tematem hirudoterapii.


Równolegle z rozwojem hodowli toczyły się sprawy formalne. W 2004 roku BIO-GEN rozpoczął starania o zalegalizowanie biofarmy. Biorąc pod uwagę, że Hirudo medicinalis znajdował się na liście gatunków objętych ochroną, firma stanęła w obliczu kolejnego wyzwania. Kluczowa okazała się decyzja Ministerstwa Środowiska z 12 grudnia 2006r., zezwalająca na hodowlę pijawek H.medicinalis i ich sprzedaż w celach medycznych, osobom posiadającym zezwolenie na zakup.


Kursy hirudoterapii u ludzi


W 2005 roku BIO-GEN zorganizował pierwszy w Polsce kurs hirudoterpii u ludzi. Przez kilkanaście lat wyszkoliliśmy kilka tysięcy osób, które w dużej części, w sposób zawodowy zajmują się przystawianiem pijawek w celach leczniczych.

 

Obecne kursy trwają cztery dni i są podzielone na część teoretyczną i praktyczną. Naszymi wykładowcami są osoby doświadczone, mające wieloletnie doświadczenie i wiedzę. Absolwenci kursu otrzymują certyfikaty zgodne z wymaganiami Ministerstwa Edukacji, ważne na terenie Unii Europejskiej oraz w krajach trzecich.


Na kurs hirudoterpii zapraszamy lekarzy, pielęgniarki, fizjoterapeutów, a także osoby zainteresowane tematem leczenia pijawkami lekarskimi. Nie jest wymagane specjalistyczne wykształcenia medyczne, aczkolwiek ze względu na ograniczony czas kursu każdy uczestnik powinien posiadać podstawową wiedzę medyczną.


Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę www.bio-farma.pl


Kursy hirudoterpii u zwierząt


Od 2018 roku organizujemy również kursy leczenia pijawkami zwierząt. Tego typu szkolenia przeznaczone są dla fizjoterapeutów, lekarzy weterynarii, oraz wszystkich innych osób, które na co dzień zajmują się zwierzętami. Kształcenie trwa cztery dni i jest podzielone na część wykładową i praktykę. Pacjentami są psy i konie, a zajęcia prowadzone są przez lek. wet. Annę Czaję – wieloletniego praktyka w zakresie leczenia pijawkami zwierząt. Kursanci po zdaniu egzaminu otrzymują certyfikat ukończenia oraz zaświadczenie MEN.


Kolejne terminy ogłaszane są cyklicznie z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem w mediach społecznościowych oraz na stronie www.bio-farma.pl


Sprzedaż pijawek


W biofarmie BIO-GEN prowadzona jest hodowla pijawki lekarskiej Hirudo medicinalis, Hirudo verbana oraz Hirudo orientalis. Hirudo medicinalis, które znajdują się pod częściową ochroną gatunkową. Na ich hodowlę, sprzedaż i zakup potrzebne są specjalne zezwolenia. Obecnie na polskim rynku oferowane są pijawki różnego pochodzenia, często przez osoby i firmy szukające szybkiego zysku. Dokonując zakupu należy sprawdzić ich źródło pochodzenia. Znaczna liczba oferowanych pijawek może być importowana czy też pochodzić z hodowli
w otwartych zbiornikach wodnych, gdzie pijawki karmione są w sposób niekontrolowany. Przypadkowi żywiciele tych zwierząt mogą być nosicielami groźnych chorób bakteryjnych, wirusowych oraz pasożytniczych. Mogą być także przyczyną wielu zatruć metalami ciężkimi. Woda w otwartych zbiornikach, w których są one przetrzymywane narażona jest na zanieczyszczenia mikrobiologiczne, co może być przyczyną skażenia ciała pijawek, które mogą zakażać swojego żywiciela (pacjenta).

Zobacz też