21.07.2023

Produkty

DeliaSTOP – skuteczne wsparcie rzepaku ozimego w walce ze śmietką kapuścianą

graf1

Okres wczesnej jesieni to dla upraw rzepaku ozimego czas licznych zagrożeń ze strony szkodników, w tym szkodliwych owadów, które już na wczesnych etapach rozwoju roślin są w stanie negatywnie wpływać na potencjał plonotwórczy. W początkowych fazach rozwoju plantacja w szczególności narażona jest na ataki ze strony chowacza galasówka, pchełek (rzepakowych i ziemnych), gnatarza rzepakowca, tantnisia krzyżowiaczka czy też śmietki kapuścianej.

 

To właśnie ostatni z wymienionych szkodników jest w stanie spowodować największe straty, co potwierdzają liczne krajowe doniesienia z poprzednich lat. 

 

Śmietka kapuściana to muchówka koloru szarego, pokryta szczecinami o długości ciała dochodzącej do 6 mm. Samice szkodnika składają białe jaja u nasady szyjki korzeniowej roślin, z których wylęgają się żerujące na korzeniach rzepaku larwy koloru białego. W Polsce gatunek ten w ciągu roku występuje w trzech pokoleniach, jednakże to trzecie pokolenie jest bezpośrednim zagrożeniem dla młodych upraw rzepaku.

 

Zdjęcie 1 Żerujące larwy śmietki kapuścianej 

Zdjęcie 2 Muchówka śmietki kapuścianej  

               

Silne uszkodzenia systemu korzeniowego spowodowane żerami larw skutkują całkowitym zamieraniem młodych roślin, zwłaszcza w warunkach długotrwałej suszy.

 

Wysoka presja szkodnika może powodować spadek w plonie nawet do 50%!

 

Rośliny uszkodzone w mniejszym stopniu są zahamowane we wzroście oraz dużo bardziej wrażliwe na przemarzanie, niekiedy też wylegają i przedwcześnie dojrzewają.

 

Jak zminimalizować szkodliwość żerowania larw śmietki kapuścianej?

 

Istotnym elementem ograniczania uszkodzeń powodowanych przez śmietkę kapuścianą jest agrotechnika. Bardzo popularne obecnie uproszczenia uprawowe pomimo wielu korzyści za sobą niosących prowadzą również do wzrostu nasilenia występowania szkodników, w tym wspomnianego owada. Kolejnym z możliwych działań prewencyjnych jest utrzymywanie właściwego płodozmianu oraz dobór odmian charakteryzujących się mocnym wigorem jesiennym i wiosennym, a co za tym idzie - silniejszymi właściwościami regeneracyjnymi.

 

Z roku na rok chemiczne możliwości ograniczania żerów śmietki kapuścianej są coraz mniejsze, a skuteczność dostępnych środków ochrony roślin pozostawia wiele do życzenia. Chemiczne środki ochrony roślin zapewniają efekt krótkotrwały, który niestety, ale w wielu przypadkach jest niewystarczający ze względu na rozłożone w czasie naloty szkodnika. Na szczęście z pomocą przychodzi nam rozwiązanie mikrobiologiczne DeliaSTOP.

 

DeliaSTOP – sprawdzony probiotyk na śmietkę w rzepaku

 

W skład preparatu DeliaSTOP wchodzi kompozyt mikrobiologiczny oraz odpowiednio dobrane wyciągi roślinne, które pozwalają na ograniczenie uszkodzeń powodowanych przez śmietkę kapuścianą (łac. Delia radicum). DeliaSTOP wykazuje również właściwości stymulacyjne, które umożliwiają wzmocnienie oraz lepszą i szybszą regenerację systemu korzeniowego. Zalecamy stosowanie produktu poprzez jednokrotny oprysk wykonany przedsiewnie lub do momentu fazy 4 liści właściwych rzepaku. Preparat można stosować w mieszaninie z chemicznymi środkami ochrony roślin np. z herbicydami, w stałej dawce 100 g/ha.

 

Produkt już od dłuższego czasu wdrażany jest na szeroką skalę w Państwa gospodarstwach, z bardzo dobrymi rezultatami. W poprzednim sezonie postanowiliśmy szczegółowo przeprowadzić ocenę plantacji, na których zaaplikowano preparat DeliaSTOP, a rezultaty zestawiono z ocenami zebranymi z kontrolnych części pól. Doświadczenia prowadziliśmy w 46 lokalizacjach na terenie całego kraju, z wykorzystaniem ściśle usystematyzowanej metodyki, co pozwoliło nam na uzyskanie rzetelnych wyników.

 

Rysunek 1 Lokalizacja doświadczeń

 

 

Ocenie podlegało zasiedlenie korzeni rzepaku przez larwy śmietki oraz wielkość uszkodzeń, na podstawie których oceniono skuteczność preparatu zastosowanego w 3 terminach (przedsiewnie/przed wschodami, w fazie liścieni oraz w fazie liści właściwych rzepaku).

 

Uzyskane rezultaty po raz kolejny spełniły nasze oczekiwania.

 

Wykres 1 Skuteczność DeliaSTOP w 3 terminach stosowania

 

Plantacje, na których zastosowano zabieg preparatem DeliaSTOP wykazały się istotnie zmniejszonym zasiedleniem systemu korzeniowego przez larwy śmietki kapuścianej. Stosowanie produktu pozwoliło na zredukowanie wielkości uszkodzeń średnio o około 60%, co potwierdza wysoką skuteczność preparatu.

 

Warte odnotowania są szerokie możliwości doboru terminu aplikacji biopreparatu. Zaobserwowaliśmy, że wszystkie trzy terminy stosowania DeliaSTOP pozwoliły nam uzyskać rezultaty na bardzo zbliżonym do siebie poziomie.

 

Ważnym elementem walki ze śmietką kapuścianą jest monitoring wylotów szkodnika z pomocą pułapek sygnalizacyjnych. W kontekście DeliiSTOP monitoring pozwala ustalić najbardziej optymalny termin zastosowania preparatu, co pozwala uzyskać jeszcze wyższą skuteczność.

 

 

 

W dobie nieustannie drożejących środków produkcji każda strata plonu spowodowana żerami śmietki kapuścianej będzie jeszcze bardziej odczuwalna. Miejmy na uwadze to, że jedynie sprawdzone w różnych warunkach produkty, o długotrwałym działaniu są w stanie odpowiednio zabezpieczyć rośliny, a co za tym idzie zwiększyć Państwa szanse na uzyskanie satysfakcjonujących plonów. Takim produktem z pewnością jest DeliaSTOP, co potwierdzają nie tylko przedstawione w artykule wyniki, ale również liczne pozytywne opinie naszych klientów, którzy od lat mogą polegać na tym rozwiązaniu.

Zobacz też