05.04.2023

Wydarzenia

Europejskie Forum Rolnicze 2023

W marcu 2023 roku wzięliśmy udział w Europejskim Forum Rolniczym. To jedno z najważniejszych wydarzeń rynku rolnego w naszej części Europy. Podczas spotkania nasi przedstawiciele wzięli udział w panelach dyskusyjnych poświęconych rozwojowi rolnictwa prośrodowiskowego w Polsce.

1100_800_forum_rolnicze_panel

W marcu 2023 roku wzięliśmy udział w Europejskim Forum Rolniczym. To jedno z najważniejszych wydarzeń rynku rolnego w naszej części Europy. Podczas spotkania nasi przedstawiciele wzięli udział w panelach dyskusyjnych poświęconych rozwojowi rolnictwa prośrodowiskowego w Polsce.

 

Konferencja przyciąga co roku blisko 3 tys. uczestników w tym rolników, doradców rolnych, producentów i przetwórców, organizacje i związki rolnicze, przedstawicieli samorządu, uczelni i instytucji naukowych z Europy.

 

Europejskie Forum Rolnicze to także dyskusje, w których udział biorą przedstawiciele polskiej i międzynarodowej polityki. W tym roku, wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Henryk Kowalczyk – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Miroslav Skřivánek – Wiceminister Rolnictwa Republiki Czeskiej oraz Henrich Haščák – Sekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa Słowacji.

 

Dwa dni spotkań były doskonałą okazją do zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi przeznaczonymi dla producentów rolnych, a w szczególności produktów oferujących podnoszenie jakości produkcji rolnej oraz innowacji w rolnictwie.

 

Jarosław Peczka, właściciel BIO-GEN był uczestnikiem panelu „Kierunki i możliwości rozwoju rolnictwa prośrodowiskowego w Polsce” poświęconemu ocenie perspektyw rozwoju rolnictwa zrównoważonego, węglowego i ekologicznego w Polsce – w kontekście wymogów Wspólnej Polityki Rolnej oraz Krajowego Planu Strategicznego WPR, jak również sytuacji geopolitycznej i gospodarczej. W debacie udział wzięli również:

 

 

W trakcie debaty Jarosław Peczka podkreślał, że

 

Jako przedstawiciel innowacyjnej branży technologicznej zawsze musimy walczyć o to, aby nie okazało się, że to my jesteśmy pionierami nowoczesnych rozwiązań biotechnologicznych w Polsce, a potem to zewnętrzne podmioty zaczynają dyktować warunki na naszym rynku rolnym. Dlatego zawsze staramy się rozmawiać z Ministerstwem Rolnictwa i przede wszystkim pokazywać polskie rozwiązania, które niczym nie ustępują tym światowym. Nasze polskie rozwiązania są doceniane za granicą jako innowacyjne, dlatego zawsze podkreślamy, że możemy być w UE przykładem – zarówno jako rolnicy, jak i przedsiębiorcy. Naszym najważniejszym zadaniem jest zadbanie o naszych najważniejszych partnerów – czyli o rolników.

 

Ewa Kaniowicz, prezes BIO-GEN, rozpoczęła drugi dzień konferencji udziałem w panelu „Biopreparaty w procesie uprawy roślin. Czy preparaty mikrobiologiczne i nawozy pochodzenia naturalnego mogą zastąpić środki chemiczne?”. Dyskusja była próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie: czy w ramach założeń Zielonego Ładu i premiowania stosowania preparatów mikrobiologicznych jest szansa na zastąpienie nimi chemicznych środków używanych w rolnictwie bez szkody dla efektywności produkcji? Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali:

 

 

Ewa Kaniowicz wskazywała podczas dyskusji, że:

 

Jako producent biopreparatów od lat obserwujemy korzyści wynikające z hybrydowego stosowania preparatów biologicznych razem z chemicznymi. Mamy wielu klientów, którzy stopniowo rezygnują ze stosowania środków chemicznych, co między innymi zmniejsza udział pozostałości chemicznych w plonach, ponieważ bakterie zawarte w naszych preparatach mają też zdolność częściowego rozkładu pozostałości środków chemicznych. Warto także podkreślić element ekonomiczny, to że wojna w Ukrainie, pandemia i kryzys nawozowy spowodowały, że rozwiązania biologiczne bardzo często są tańsze niż rozwiązania konwencjonalne. Zatem wprowadzanie zmian związanych ze stosowaniem środków biologicznych nie przekłada się na wzrost kosztów produkcji, a w efekcie na wzrost cen żywności.

 

Zapis wystąpień i paneli dostępny jest na tej stronie.

Zobacz też