24.06.2022

Wydarzenia

Europejskie Forum Rolnicze 2022

Jesteśmy strategicznym partnerem Europejskiego Forum Rolniczego, które jest platformą dyskusji i spotkań z udziałem przedstawicieli polskiej oraz międzynarodowej polityki. Forum to również okazja do prezentacji najnowszych rozwiązań i narzędzi dedykowanych podnoszeniu jakości produkcji rolnej i innowacjom w rolnictwie.

1100_800_forum_rolicze

Jesteśmy strategicznym partnerem Europejskiego Forum Rolniczego, które jest platformą dyskusji i spotkań z udziałem przedstawicieli polskiej oraz międzynarodowej polityki. Forum to również okazja do prezentacji najnowszych rozwiązań i narzędzi dedykowanych podnoszeniu jakości produkcji rolnej i innowacjom w rolnictwie.

 

Impreza gromadzi co roku kilka tysięcy uczestników – rolników, doradców rolnych, producentów i przetwórców, członków branżowych związków rolniczych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji naukowych i branżowych z całej Europy. W tym roku jesteśmy partnerem strategicznym wydarzenia, a Jarosław Peczka wziął udział w głównym panelu dyskusyjnym. Podczas rozmów poruszono takie kwestie jak innowacyjność preparatów mikrobiologicznych stosowanych w produkcji rolnej – zwłaszcza w kontekście Zielonego Ładu i kryzysowej sytuacji nawozowej, przyszłości rolników, a także konsumentów.

 

Podczas dyskusji w ramach panelu „Zielone rolnictwo – nowoczesne rozwiązania” Jarosław Peczka odniósł się do barier związanych z wdrażaniem innowacji. Wyraził pogląd, iż w Polsce obawiamy się zmian i to ta postawa w głównej mierze hamuje rozwój zielonego rolnictwa.

 

W naszym kraju brakuje zrozumienia dla rozwiązań z obszaru zielonej biotechnologii, podczas gdy za granicą innowacyjne produkty przyjmuje się z dużą otwartością. Zmiany należy jednak prowadzić na drodze ewolucji, a nie dążyć do rewolucji. Rozsądek oraz nowe technologie mogą pomóc nie tylko osiągnąć, ale nawet już teraz prześcignąć założenia Zielonego Ładu.

– przekonywał w trakcie debaty.

 

Europejskie Forum Rolnicze 2022 poświęcone było najistotniejszym wyzwaniom stojącym obecnie przed polskim i europejskim rolnictwem. Czołowi politycy i eksperci biorący udział w konferencji nie mieli wątpliwości, że największy wpływ na sektor rolniczy w najbliższych miesiącach, a nawet latach, będzie miała sytuacja w Ukrainie i rosyjska agresja na ten kraj.

 

Jerzy Buzek, Przewodniczący Rady Programowej Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej i były premier RP w wystąpieniu otwierającym Europejskie Forum Rolnicze wskazał wydarzenia, które w ostatnich latach i miesiącach najbardziej dotknęły gospodarkę i rolnictwo w Polsce i Europie, a których konsekwencje będą miały charakter długofalowy. To zagrożenia wywołane zmianami klimatu, powodujące nieprzewidywalne i tragiczne dla rolników skutki, pandemia, która doprowadziła do osłabienia gospodarki europejskiej, a przede wszystkim agresja Rosji na Ukrainę. Wydarzenia te mają wpływ na nasze bezpieczeństwo, jednak w jego opinii głód Europie nie grozi.

 

Podobnego zdania był Janusz Wojciechowski, Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UE, który zapewnił, że w krótkim okresie czasu nie ma bezpośredniego zagrożenia żywnościowego dla Polski i UE z powodu wojny w Ukrainie. Zagrożenie to istnieje natomiast na poziomie światowym, głównie w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

Zobacz też