Aktualności i wydarzenia

Remediant i Jezioro Ewingi

Jezioro Ewingi to zbiornik wodny o powierzchni ponda 525 ha położny na Pojezierzu Iławskim w województwie warmińsko-mazurskim. W 2013 roku do użytku została oddana nowoczesna przystań żeglarska przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Niestety jezioro było mocno zanieczyszczone. W latach dziewięćdziesiątych zlokalizowane w pobliżu garbarnia i hodowla trzody chlewnej zrzucały do jeziora ścieki, co spowodowało jego szybką eutrofizację. Na szczęście dwa zakłady, będące głównymi trucicielami zostały zamknięte. Pozostały po nich zanieczyszczenia jeziora, które potrzebowałoby bardzo dużo czasu, żeby w naturalny sposób odbudować swoją równowagę ekologiczną.


Główne przyczyny zanieczyszczenia jeziora możemy podzielić na dwie grupy:

pochodzenia rolniczego:

  • spływy z pól
  • stawy hodowlane
  • duża chlewnia (zamknięta w latach 90)

pochodzenia przemysłowego:

  • LECH DRÓB Sp. z o.o. Produkcja Mięsa Drobiowego – potencjalne zagrożenie. Czy mają oczyszczalnię? W latach 90-tych zrzut ścieków miał miejsce kanałem melioracyjnym poprzez mało wydajną oczyszczalnię w Półwsi.
  • Garbarska Spółdzielnia Pracy „EKOTAN” wcześniej „RENOMA” (skreślona KRS 2007) – niosła obciążenia dla jeziora do 1990 roku. W tym roku oddano do użytku przyzakładową oczyszczalnię ścieków.

Garbarnia potencjalnie wnosiła do jeziora obciążenia w postaci czynników mających zdolności do garbowania. Takie właściwości ma wiele związków chemicznych, nieorganicznych, jak związki Cr (III), Zr (IV), Al (III), Fe (III), Ti (IV) i organicznych np. formaldehyd, glutaraldehyd.


Poniżej zdjęcia satelitarne Jeziora Ewingi:

W 2014 roku miała miejsce aplikacja preparatu Remediant w basenie portowym jeziora Ewingi na powierzchni ok. 3850 m2. Remediant został zastosowany jako naturalny, mikrobiologiczny środek do rekultywacji zbiornika wodnego. Celem zastosowania Remedianta było przywrócenie przejrzystości wody, redukcja osadów dennych, ograniczenie przykrych zapachów oraz przywrócenie równowagi biologicznej.

Poniżej wyniki prób laboratoryjnych przed i po zastosowaniu preparatu Remediant:

Najlepsze rezultaty uzyskano w próbce nr 1. Został tam zastosowany preparat Remediant w dawce 10 g/mpowierzchni. Osady denne zostały zredukowane o 8 mm!


Zastosowanie preparatu Remediant w basenie portowym:

2 września 2014 roku została dokonana apliakcja Remedianta. Przed aplikacją zostały pobrane próbki oraz dokonane odpowiednie pomiary kontrolne. Pomiar krążkiem Secchi’ego (kontrastowy krążek zanurzony w wodzie z przyczepioną miarką – daje miarodajny wynik przejrzystości) wskazał wartosć 23 cm. Poniżej zdjęcia:

Kolejne zdjęcia zostały wykonane po pewnym czasie po aplikacji:

Poniżej tabela z wynikami pomiarów oraz wykres wskazujące na pozytywne działanie preparatu Remediant:


Podsumowanie:

Dzięki zastosowaniu preparatu udało się osiągnąć następujące cele:

  • zwiększenie przejrzystości wody
  • poprawa struktury osadu dennego
  • poprawa zapachu osadu
  • redukcja fosforu o 53mg/dm3 (ok.25%)
  • redukcja chlorofilu o 61mg/dm3 (ok.36%)
×

BIO-GEN Łódź

ul. Pojezierska 97K
91-341 Łódź

tel. kom.: +48 774 100 420

biogen@bio-gen.pl

×

BIO-GEN Namysłów

ul. 1 Maja 26
46-100 Namysłów

tel. kom.: +48 774 455 903

biogen@bio-gen.pl