Aktualności i wydarzenia

AzotoPower – azot z powietrza dla roślin

Już wkrótce w życie wejdą założenia europejskiego Zielonego Ładu, którego założeniem jest ograniczenie stosowania chemicznych pestycydów i nawozów o 50% do 2030r. Również niespodziewany, drastyczny wzrost cen nawozów mineralnych stawiają nowe wyzwania producentom rolnym.

Skutecznym rozwiązaniem ograniczającym zużycie mineralnych nawozów azotowych jest AzotoPower. Mikrobiologiczny preparat wiążący azot atmosferyczny w sposób efektywny, który następnie jest oddawany roślinom.

W skład AzotoPower wchodzą wolnożyjące izolaty bakterii z rodzajów Azotobacter i Arthrobacter o wysokiej koncentracji nie mniejszej niż 1×109 jtk/g. Bakterie wiążą azot atmosferyczny w formie całkowicie dostępnej dla roślin, podczas gdy straty azotu z mineralnych nawozów azotowych mogą dochodzić nawet do 40-50%.

Występujące w preparacie bakterie Azotobacter są uznawane za organizmy decydujące o przyrostach azotu w glebie, natomiast rodzaj Arthrobacter reprezentują szczepy bakterii mało wymagających pod względem żywienia azotowego. Z tego właśnie powodu mogą łatwo przyswajać ten składnik z atmosfery.

AzotoPower stosujemy w formie oprysku – 100 g/ha przy użyciu 200-400 l cieczy roboczej. Można stosować przedsiewnie w uprawach rolniczych oraz przed siewem lub sadzeniem roślin w produkcji warzyw. Możliwe jest również jego zastosowanie w formie oprysku nalistnego po ruszeniu wegetacji w uprawach polowych, (np. po siewie, po wschodach, w fazie krzewienia) jak również w uprawie warzyw w dowolnej fazie aktywnego wzrostu. Z kolei w uprawach sadowniczych preparat znajduje zastosowanie w formie oprysku w pasie herbicydowym.

AzotoPower można zastosować także na resztki pożniwne razem z dobrze znanym od wielu lat na rynku środkiem Rewital PRO+. Takie połączenie pożytecznych mikroorganizmów gwarantuje wysoką i efektywną dostępność azotu dla roślin jesienią, a także wpływa na szybki rozkład resztek pożniwnych.

×

BIO-GEN Łódź

ul. Pojezierska 97K
91-341 Łódź

tel. kom.: +48 774 100 420

biogen@bio-gen.pl

×

BIO-GEN Namysłów

ul. 1 Maja 26
46-100 Namysłów

tel. kom.: +48 774 455 903

biogen@bio-gen.pl