Stosowanie preparatów biologicznych w produkcji rolnej staje się coraz bardziej powszechne dzięki ich skuteczności i opłacalności. Z drugiej strony ich popularyzacja wynika z konieczności przechodzenia w stronę produkcji rolnej, która zmniejsza obciążenie środowiska. Wynika to wprost z założeń Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, która w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, zakłada istotnie zmniejszenie nawożenia mineralnego i ograniczenie stosowania środków ochrony roślin.

Biopreparaty to wszelkie produkty, których aktywność wiąże się z wykorzystaniem organizmów lub związków naturalnie występujących w przyrodzie. W przypadku preparatów BIO-GEN są to przede wszystkim specjalnie przygotowane i dobrane kolonie żywych bakterii, które pozyskujemy bezpośrednio ze środowiska naturalnego.

Najważniejszą rolą biopreparatów jest pomoc w przywracaniu zaburzonej równowagi mikrobiologicznej gleby, która jest wynikiem intensyfikacji produkcji rolniczej. W ten sposób, przynajmniej w części, przywracane są naturalne zdolności gleby do efektywnego odżywiania roślin. Z uwagi na stymulujące właściwości bakterii przez ich wpływ na gospodarkę hormonalną poprawiana jest także zdolność roślin do rozbudowy silnego systemu korzeniowego, co pozwala na lepsze gospodarowanie wodą. Wreszcie biopreparaty ułatwiają roślinom przezwyciężanie stresu wynikającego z działania niekorzystnych czynników środowiska, które siłą rzeczy towarzyszą obecnie każdej produkcji rolniczej. W ten sposób rośliny stają się odporniejsze na stres wywoływany zarówno przez suszę jak i nadmiar wody, nadmierne ubicie gleby, zanieczyszczenie syntetycznymi związkami organicznymi czy wreszcie porażenie roślin przez choroby i szkodniki.

BIO-GEN dostarcza rozwiązania dla gleby, roślin i probiotyki dla zwierząt. Nasze produkty są wykorzystywane w produkcji rolniczej, w ogrodnictwie, hodowli zwierząt oraz w ogrodach przydomowych czy zieleni miejskiej. Dostarczamy preparaty do wspomagania życia biologicznego gleby, środki przeznaczone do higienizacji systemu korzeniowego roślin czy preparaty bakteryjne stosowane nalistnie, których zadaniem jest przywracanie naturalnej mikroflory na powierzchni roślin. Posiadamy w sprzedaży także preparat do wspomagania sporządzania kiszonek oraz środek do ograniczania rozwoju glonów i sinic w zbiornikach wodnych. Produkujemy też zaprawy mikrobiologiczne.

Zastosowania produktów bakteryjnych BIO-GEN w rolnictwie są bardzo szerokie:

  • biopreparaty wspomagają przywracanie równowagi mikrobiologicznej gleby dzięki optymalnemu doborowi składu szczepów różnych gatunków bakterii,
  • przyspieszają proces mineralizacji, który umożliwia zwiększenie dostępności składników pokarmowych powstałych w wyniku rozkładu masy organicznej – w ten sposób można ograniczyć konieczność stosowania wysokich dawek nawozów mineralnych,
  • preparaty biologiczne wykorzystują naturalne zdolności niektórych mikroorganizmów do rozkładu trudno degradowalnych składników roślinnych takich jak ligniny, celulozy i hemicelulozy, aktywizują proces próchnicowania, co utrzymuje w glebie odpowiednie stosunki powietrzno-wodne, zwiększają przyswajalność składników pokarmowych, utrzymują w glebie wilgoć, zapobiegają procesom nadmiernego ugniatania gleby oraz zabezpieczają rośliny przed wpływem niekorzystnych stresów dla roślin uprawnych,
  • zawarte w biopreparatach bakterie pozwalają również utrzymać poprawną strukturę gruzełkowatą gleby.