17.11.2022

Wydarzenia

Zielona transformacja polskiego rolnictwa

Wspólnie z naszymi partnerami wzięliśmy udział w opracowaniu publikacji poświęconej globalnej sytuacji żywnościowo-rolnej, wyzwaniom klimatyczno-środowiskowym oraz nowym technologiom oraz innowacjom w sektorze rolniczym i produkcji żywności.

1100_800_zielona_transformacja

Wspólnie z naszymi partnerami wzięliśmy udział w opracowaniu publikacji poświęconej globalnej sytuacji żywnościowo-rolnej, wyzwaniom klimatyczno-środowiskowym oraz nowym technologiom oraz innowacjom w sektorze rolniczym i produkcji żywności.

 

Wydawcą opracowania „Zielona transformacja polskiego rolnictwa” jest Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, a na publikację składa się blisko 30 zróżnicowanych opracowań. Jest to pierwsza tak kompleksowa próba zrozumienia istoty zielonej transformacji rolnictwa w Polsce – nie tylko jej aspektów klimatycznych, ale również, nie mniej istotnych, przesłanek społecznych oraz związanych z bezpieczeństwem żywnościowym.

 

Wydawca zgromadził w jednym tytule najlepszych w Polsce ekspertów i praktyków z dziedziny rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, jak również niezwykle ważnych przedstawicieli środowiska biznesu, administracji publicznej i organizacji branżowych. Wśród autorów znaleźli się m.in.

 

 

W naszym opracowaniu podkreślamy, że na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat polskiemu rolnictwu udało się przejść drogę od modelu opartego na rozdrobnionych, nisko stechnologizowanych gospodarstwach, do formuły, w której dominującą rolę odgrywają prężne, nowoczesne, kilkudziesięciohektarowe, a nawet kilkusethektarowe przedsiębiorstwa rolne. Popularny stereotyp, zgodnie z którym polski rolnik to najczęściej osoba starsza, niezamożna i zacofana technologicznie, mający jeszcze kilkanaście lat temu jakieś podstawy, dzisiaj nie powinien już kształtować naszego spojrzenia. Jesteśmy obecnie na drugim biegunie – osoby prowadzące działalność rolniczą są młode, efektywne i nowoczesne – i to nawet w zestawieniu z całą Unią Europejską.

 

Drugim, równie ważnym aspektem, który należy rozpatrywać w kontekście zmieniającej się roli rolnictwa, jest kwestia wyżywienia coraz większej liczby ludności Ziemi. Proste, ilościowe zwiększenie upraw nie wchodzi tutaj w rachubę, byłoby to niszczące dla środowiska i szkodliwe dla klimatu. Szans należy raczej upatrywać w innowacjach technologicznych. Zastosowanie preparatów mikrobiologicznych w uprawie roślin daje możliwość ograniczenia zużycia konwencjonalnych środków chemicznych czy nawozów mineralnych bez spadku efektywności produkcji. Aby jednak móc skutecznie wdrażać takie rozwiązania, potrzebna jest nowoczesna legislacja, otwarta na nowinki technologiczne. Obecna sytuacja wymaga od nas otwartego podejścia do pionierskich rozwiązań.

 

Pełna treść publikacji dostępna jest na tej stronie.

Zobacz też