Preparaty BIOSAN – badania

Zmiany stężenia amoniaku ppm/dm3 na fermie drobiu liczącej 20 000 szt. Badania przeprowadzone przez profesora Adama Latałę w 2000 roku.

Wnioski:
Zastosowanie preparatu BIOSAN GS pozwoliło na redukcję amoniaku, który działa toksycznie i drażniąco na układ pokarmowy zwierząt.


Efekt zastosowania mikrobiologicznego preparatu BIOSAN GS na hodowlę brojlerów
(Iwańczuk-Czernik i in. Polish Journal of Natural Sciences, Olsztyn 2007).

Wnioski:
Zastosowanie preparatu miało istotny wpływ na zwiększenie masy ciała brojlerów. Średnia masa ciała po 6 tygodniach była o ok. 100 g wyższa niż w przypadku kontroli.

×

BIO-GEN Łódź

ul. Pojezierska 97K
91-341 Łódź

tel. kom.: +48 774 100 420

biogen@bio-gen.pl

×

BIO-GEN Namysłów

ul. 1 Maja 26
46-100 Namysłów

tel. kom.: +48 774 455 903

biogen@bio-gen.pl