Włączenie do produkcji rolnej preparatów biologicznych ułatwia rolnikom realizację założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Konieczność utrzymania wysokiego poziomu plonowania, tym razem jednak już bez zwiększenia jednostkowego zużycia nawozów w przeliczeniu na hektar pola, stanowi jedną z podstawowych przesłanek służących wdrażaniu koncepcji EZŁ.

Nasze produkty wpisują się w tą strategię. Przez wiele lat system produkcji rolnej funkcjonował praktycznie z pominięciem roli mikroorganizmów oraz ich wpływu na przemiany składników pokarmowych, wspomaganie procesów tworzenia struktury gruzełkowatej czy humifikacji, a nawet zdrowotności. Intensyfikacja rolnictwa, w dużej mierze związana chociażby z uprawą orkową, brakiem właściwego płodozmianu jak również wieloletnim stosowaniem nawozów i środków ochrony roślin doprowadziła do silnego zubożenia gleb we właściwą ilość i dostępność bakterii. Przez lata udawało się utrzymać produktywność głównie poprzez intensyfikację nawożenia mineralnego.

Wspomaganie nowoczesnego rolnictwa poprzez zastosowanie preparatów bakteryjnych stanowi więc konieczność, bez której trudno wyobrazić sobie rozwój produkcji roślinnej. Bardzo dobrym tego przykładem jest AzotoPower, preparat bakteryjny, stworzony w oparciu o unikatowy proces namnażania bakterii, w skład którego wchodzą wolnożyjące izolaty bakterii z rodzajów AzotobacterArthrobacter, które posiadają zdolność wiązania azotu atmosferycznego. Biologiczne wiązanie N polega na przekształcaniu azotu atmosferycznego, który jest gazem bardzo słabo reaktywnym, w amoniak pobierany przez rośliny w postaci jonu amonowego, bądź przekształcany przez inne grupy bakterii do łatwo dostępnej dla roślin formy azotanowej. Bakterie te nie dość, że efektywnie wiążą azot atmosferyczny, to również korzystnie oddziałują na inne grupy bakterii prowadzące procesy przemiany azotu organicznego pojawiającego się wraz z rozkładem białek bakteryjnych. W ten sposób istnieje więc możliwość przynajmniej częściowego ograniczenia nawożenia mineralnego przy utrzymaniu plonowania na opłacalnym ekonomicznym poziomie. Należy także także pamiętać, że zwiększenie efektywności nawożenia oznacza redukcję emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Kolejnym obszarem naszych działań związanym z wdrażaniem założeń Europejskiego Zielonego Ładu jest zapobieganie spadkowi bioróżnorodności i zmniejszeniu się poziomu zanieczyszczeń. Bakterie do rozwoju wykorzystują bardzo różnorodne związki węgla. Zaliczamy do nich np. związki ropopochodne i oleje, ale także wszelkiego rodzaju pestycydy organiczne. Im większa aktywność mikrobiologiczna tym, w określonych warunkach, szybszy ich rozkład, a tym samym zmniejszenie pozostałości w produktach przeznaczonych do spożycia. Jest to jeden z ciekawszych i bardzo obiecujących kierunków prac nad mikroorganizmami.

Świadomość stosowania biopreparatów sukcesywnie wzrasta. Wynika ona z coraz większej wiedzy naukowej na ich temat, m.in. dzięki zaangażowaniu uczelni i innych instytucji naukowych prowadzących badania nad skutecznością stosowania preparatów biologicznych. Sposób, w jaki powstaje żywność coraz częściej interesuje też samych konsumentów, a w efekcie dystrybutorzy i sprzedawcy włączają do swojej oferty zdrową żywność, której preparaty biologiczne stają się wręcz nieodzownym elementem. Zwłaszcza w zakresie działań ograniczających stosowanie pestycydów i takiego sposobu produkcji, który pozwalając minimalizować ich użycie, jednocześnie ogranicza pozostałości pestycydów w żywności.