PrzymrozekSOS

Krioprotektor zwiększający okresową odporność roślin na działanie przymrozków
Na przymrozki

PrzymrozekSOS służy do ograniczenia szkód spowodowanych okresowymi przymrozkami i niskimi temperaturami. Jego stosowanie wpływa na zmniejszenie uszkodzeń pąków kwiatowych oraz kwiatów, ograniczając tym samym szkody powodowane przez wiosenne przymrozki w
uprawach rolniczych, sadowniczych i jagodnikach.

Za wysoką skuteczność preparatu odpowiada precyzyjnie dobrana kompozycja krioprotektantów, które wzajemnie się uzupełniają.

Preparat nie posiada okresu karencji i prewencji, przez co nie stanowi zagrożenia dla ludzi, zwierząt oraz środowiska

PrzymrozekSOS

Stosowanie:

 • Aplikację należy przeprowadzić min. 8 godzin przed spodziewanym przymrozkiem
 • Pojedyncza aplikacja zabezpiecza na okres 3-4 dni
 • Jeśli przymrozki utrzymują się dłużej, zabieg należy powtórzyć
 • O efektywności zabiegu decyduje termin wykonania oprysku oraz poprawny dobór dawki
 • Zbyt mała dawka może ograniczyć skuteczność działania preparatu
 • Ciecz roboczą należy przygotować przy uruchomionym mieszadle opryskiwacza.
 • Przed wlaniem preparatu do wody, należy kilkakrotnie wstrząsnąć zamkniętym opakowaniem.
 • Rozwarstwienie cieczy jest zjawiskiem naturalnym i nie stanowi wady produktu.

Efekty stosowania:

 • podnosi okresową odporność roślin na przymrozki wiosenne
 • przyspiesza regenerację roślin po ustąpieniu przymrozku
 • redukuje uszkodzenia pąków kwiatowych oraz kwiatów powodowane przez wiosenne przymrozki w uprawach sadowniczych i jagodnikach
 • ogranicza szkody przymrozkowe