ENSILAGE

Preparat mikrobiologiczny do sporządzania kiszonek
Bogaty skład

Stosowanie preparatu wpływa na poprawę jakości i wartości odżywczych kiszonki, zwiększenie jej smakowitości, jak również na polepszenie zdrowotności zwierząt, wzrost przyrostów dziennych oraz wydajności mlecznej.

W skład preparatu wchodzą odpowiednio dobrane homo- i heterofermentatywne szczepy bakterii kwasu mlekowego oraz starter umożliwiający ich szybkie namnażanie w zakiszanym materiale.

Bogaty skład preparatu gwarantuje ukierunkowanie procesów fermentacyjnych w zakiszanej masie, zapewnia szybkie obniżenie pH surowca, hamowanie rozwoju niepożądanych bakterii kwasu masłowego, pleśni i drożdży oraz zwiększenie stabilności tlenowej kiszonki.

ENSILAGE
 • poprawa jakości i wartości odżywczej kiszonki
 • zwiększenie smakowitości kiszonki
 • poprawa zdrowotności zwierząt
 • wzrost przyrostów dziennych
 • wzrost wydajności mlecznej
 • zwiększenie stabilności tlenowej kiszonki
 • zmniejszenie strat kiszonki po otwarciu silosa

Preparat zawiera wyselekcjonowane szczepy bakterii o wysokiej koncentracji nie mniejszej niż 1 x 1011 jtk/g (1 mln jtk na każdy gram zakiszanego surowca), co jest najwyższą koncentracją wśród preparatów o podobnym zastosowaniu dostępnych na rynku.

Dodatkowym składnikiem preparatu jest starter – pożywka umożliwiająca szybkie namnożenie mikroorganizmów tworzących kompozyt, bez względu na warunki początkowe wynikające z miejsca zastosowania.

Dodatki technologiczne:
Lactobacillus brevis DSM 21982
Lactobacillus plantarum CNCM I-3235
Pediococcus acidilactici CNCM I-3237
Enterococcus faecium NCIMB 11181
Lactobacillus buchneri CCM 1819
Nośniki: sacharoza [4.1.3], laktoza [8.9.1]
Postać preparatu: proszek rozpuszczalny w wodzie.

 • bogaty skład
 • szybkie obniżenie pH
 • hamowanie rozwoju niepożądanych bakterii
 • kwasu masłowego
 • hamowanie rozwoju pleśni
 • stabilność tlenowa kiszonki

Oprysk:

Ile preparatu?

 • 1 kg / 100 ton – trawy, bobowate, zboża GPS, wysłodki buraczane
 • 1 kg / 150-200 ton – kukurydza (całe rośliny, kolby, wilgotne ziarno)

Ile wody?

 • 100 l / 100 ton materiału do zakiszania

W trakcie przygotowania materiału do zakiszenia stosować za pomocą aplikatora lub spryskiwać ręcznie warstwy na pryzmie lub silosie.
Trwałość roztworu roboczego wynosi 48 godzin, jednak najlepsze efekty uzyskać można w okresie do 24 godzin

Opinie o naszych produktach

Skuteczność

Video
Mikrobiologiczne zakiszanie pasz. Jak się sprawdza?

Jednym ze sposobów na zakiszanie pasz jest stosowanie naszego preparatu ENSILAGE – mikrobiologicznego dodatku do sporządzania kiszonek. Jego użycie wpływa na poprawę jakości i wartości odżywczych kiszonki, zwiększenie jej smakowitości, a w efekcie na polepszenie zdrowotności zwierząt, wzrost przyrostów dziennych oraz podniesienie wydajności mlecznej.