BIOSAN P

Preparat przeznaczony do poprawy warunków środowiskowych oraz sanitarnych w obiektach inwentarskich ze stanowiskami płytkimi
20 lat na rynku

BIOSAN P jest stosowany w obiektach inwentarskich ze stanowiskami płytkimi. Poprawia warunki środowiskowe i sanitarne poprzez likwidację przykrych zapachów oraz utylizację płynnych i stałych nieczystości.

Biopreparaty serii BIOSAN są bezpieczne dla ludzi, zwierząt oraz środowiska

BIOSAN P
 • Ograniczają przykre zapachy w pomieszczeniach inwentarskich, przechowalniach, wybiegach i schroniskach dla zwierząt, ogrodach zoologicznych, klatkach i kojcach dla zwierząt amatorskich oraz w otoczeniu takich obiektów i urządzeń
 • Znacznie obniżają zawartość siarkowodoru i amoniaku w obiektach dla zwierząt oraz bardzo istotnie zmniejszają emisję tych gazów do otoczenia
 • Zmniejsza emisję chorobotwórczych zanieczyszczeń mikrobiologicznych do środowiska
 • Istotnie ogranicza ilość much i ich larw oraz form przetrwalnikowych endopasożytów
 • Ogranicza ilość chorób układu oddechowego i pokarmowego u ludzi i zwierząt oraz chorób kończyn u zwierząt
 • Obniża wilgotność w obiektach inwentarskich
 • Redukuje chorobotwórcze bakterie, wirusy i grzyby w pomieszczeniach dla zwierząt, odchodach i ściekach odzwierzęcych
 • Ogranicza przykre zapachy podczas składowania i rozrzucania obornika oraz rozlewania gnojówki na pola, a także powodują szybką i korzystną regenerację zdegradowanej mikroflory glebowej
 • Wpływa na szybką oraz prawidłową utylizację gnojówki, mineralizację obornika, homogenizację biomasy oraz odblokowywanie kanalizacji i konserwację zbiorników gnojówk
 • 5 kg na 1000 m² stanowisk co 14 dni.
 • W uzasadnionych przypadkach zabieg powtarzać co 7 dni.
 • Wyliczoną i odważoną ilość preparatu rozsypać w miarę dokładnie po ściółce na stanowiskach inwentarskich lub innych stanowiskach bądź posadzkach.
 • Aplikacja może być wykonywana w obecności zwierząt na stanowiskach inwentarskich.
 • Dla skutecznego działania preparatu ważne jest systematyczne powtarzanie zabiegu co 14 dni.

Preparat BIOSAN P dostępny jest w opakowaniach:

 • 250 g
 • 1 kg
 • 5 kg
 • 25 kg

Zobacz też