AzotoPower

Udostępnia azot atmosferyczny roślinom
Nowość
Bestseller
Ekologiczny

Preparat AzotoPower zawiera bakterie z rodzajów Azotobacter i Arthrobacter. Są to wolnożyjące, niesymbiotyczne mikroorganizmy biorące udział w wiązaniu azotu atmosferycznego (N2).

Zawarte w produkcie bakterie redukują azot atmosferyczny do form dostępnych dla roślin (do 50 kg N/ha rocznie), zaopatrując je w azot — najważniejszy plonotwórczy składnik pokarmowy.

Bakterie zawarte w AzotoPower należą do grupy bakterii promujących wzrost roślin (PGPR — plant growth promoting bacteria). Stymulują syntezę fitohormonów (m. in. cytokinin, giberelin), poprawiają rozwój systemu korzeniowego oraz efektywność odżywiania roślin, a także wspomagają odporność na stres.

Dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym
AzotoPower

Stosowanie:

  • Uprawy polowe: przedsiewne w formie oprysku doglebowego; w czasie wegetacji: po siewie, po wschodach, w fazie krzewienia, wiosną po ruszeniu wegetacji w formie oprysku nalistnego.
  • Sady i jagodniki: wraz z początkiem wiosennej wegetacji w formie oprysku, w pasie herbicydowym.
  • Warzywa: przedsiewnie lub przed wysadzeniem w formie oprysku doglebowego; w dowolnej fazie aktywnego wzrostu w formie oprysku nalistnego.
  • Rośliny ozdobne, użytki zielone: w dowolnej fazie aktywnego wzrostu w formie oprysku nalistnego

Efekty stosowania:

  • wiązanie azotu atmosferycznego i udostępnianie go roślinom
  • ograniczenie ilości stosowanych nawozów azotowych
  • poprawa plonowania roślin oraz upraw następczych
  • stymulacja wzrostu i rozwoju roślin

Opinie o naszych produktach

Skuteczność

Wyniki plonowania kukurydzy SY Brenton. Jałowiec gm. Ryjewo 2021

Terminy aplikacji AzotoPower: I-przedsiewnie; II-faza 4 liści kukurydzy

Kontrola AzotoPower2x AzotoPower
Plon [t/ha]12,6013,4413,76
Wzrost plonu [t/ha]00,841,16

AzotoPower w uprawie pszenicy ozimej Findus. Tczewskie Łąki gm. Tczew 2021/2022

Terminy aplikacji AzotoPower: przedsiewnie
Wzrost zawartości Nmin w kg/ha, w warstwie 0-60 o 33 kg N/ha na korzyść AzotoPower

Kod
laboratoryjny
próbki
Informacje od KlientaZawartość w mg/kg s.m.glebyZawartość
Nmin
w kg/ha
Zawartość
Nmin w kg/ha
w warstwie 0-60
Zasobność
Warstwa
[cm]
Oznaczenie
próbki
Kat. agro.
gleby
N-NO2N-NH2
GA/46/112,60AzotoPower 0-30lekka6,20<1,0027,9070,20średnia
GA/46/112,60AzotoPower 0-30lekka6,20<1,0027,9070,20średnia
GA/46/112,60AzotoPower 0-30lekka6,20<1,0027,9070,20średnia

Wyniki plonowania kukurydzy SY Brenton. Jałowiec gm. Ryjewo 2021

Terminy aplikacji AzotoPower: I-przedsiewnie; II-faza 4 liści kukurydzy

KontrolaAzotoPower2x AzotoPower
Plon [t/ha]12,6013,4413,76
Wzrost plonu [t/ha]00,841,16

Wyniki plonowania kukurydzy SY Brenton. Jałowiec gm. Ryjewo 2021

Terminy aplikacji AzotoPower: I-przedsiewnie; II-faza 4 liści kukurydzy

KontrolaAzotoPower
Plon [t/ha]12,6013,44
Wzrost plonu [t/ha]00,84