Utylizacja nieczystości

Dbałość o właściwe warunki w jakich przebywają zwierzęta gospodarskie, w tym poprawa warunków środowiskowych i sanitarnych, przez likwidację przykrych zapachów oraz utylizację płynnych i stałych nieczystości, wpływa na ograniczenie ilość chorób układu oddechowego i pokarmowego oraz chorób kończyn u zwierząt. Utylizatory pozwalają także na redukcję chorobotwórczych bakterii, wirusów i grzybów w pomieszczeniach dla zwierząt, odchodach i ściekach odzwierzęcych.