Rekultywacja zbiorników wodnych

Stosowanie naszych preparatów biologicznych jest bezpieczne dla zwierząt korzystających ze zbiornika wodnego i ryb oraz wpływa na wzrost ich populacji m.in. dzięki poprawie warunków tlenowych, zwiększeniu klarowności wody, redukcji glonów i sinic w toni wodnej. W efekcie wzrasta populacja zooplanktonu, co stanowi dobry wskaźnik czystości zbiornika.