Rośliny polowe

Uprawy polowe można podzielić na kilka rodzajów ze względu na podobne sposoby uprawy. Do najpopularniejszych roślin polowych należą zboża, kukurydza, rzepak, burak cukrowy, ziemniak i rośliny bobowate. Stanowią podstawowe źródło żywności dla człowieka. Z tego względu uprawy polowe mają zwykle charakter produkcyjny, a celem rolników jest osiągnięcie możliwie najwyższych plonów przy zachowaniu jakości produkcji przy zachowaniu zasad ochrony środowiska.